Członkostwo » Członkowie Dolnośląskich Pracodawców » BHP
Grupa Ek's Polska Piotr Ek

Jesteśmy niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego, posiadającą wpis do rejestru instytucji szkoleniowych. Swoją działalność szkoleniową i doradczą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzimy od 2000r.

Oferta firmy:

 • Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Szkolenie wstępne ogólne bhp
 • Szkolenie okresowe bhp dla:

-pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
-pracowników administracyjno – biurowych
-pracowników inżynieryjno – technicznych
-pracodawców i osób kierujących pracownikami
-pracowników służby BHP
-pracodawców wykonujących zadania służby BHP

 • Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego
 • Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe
 • Kurs operatorów maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw w zakresie III klasy uprawnień
 • Kurs operatorów maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw w zakresie II klasy uprawnień
 • Podstawowy kurs specjalistyczny techniki strzałowej w zakresie metod strzelania w odkrywkowych zakładach górniczych
 • Podstawowy kurs specjalistyczny wydawcy środków strzałowych w odkrywkowych zakładach górniczych
 • Kurs spawacza w ruchu podziemnych zakładów górniczych
 • Kurs specjalistyczny dla spawaczy z zakresu zagrożeń: wybuchowego i pożarowego w ruchu odkrywkowych zakładów górniczych
 • Kurs operatorów przenośników taśmowych
 • Inne kursy, seminaria, szkolenia
 • Kurs dla Społecznych Inspektorów Pracy
 • Seminarium „PIP w zakładzie prac – przygotowanie zakładu do kontroli”
 • Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
 • Szkolenie z zakresu stosowania czynników chemicznych w zakładzie pracy
 • Opracowania- oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, programy szkoleń bhp, instrukcje bezpiecznego wykonywania pracy, dokumenty bezpieczeństwa dla podziemnych i odkrywkowych zakładów górniczych, plany ruchu dla podziemnych i odkrywkowych zakładów górniczych, programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi odpadami niż niebezpieczne,oceny wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn i urządzeń (minimalne wymagania),dokumentacje powypadkowe
 • Nadzory bhp
 • Audyty BHP

          

Kontakt:

Grupa Ek's Polska
Ul. Kossaka 38,
58-370 Boguszów Gorce
Biuro:
Ul. Kolejowa 3,
58-370 Boguszów Gorce
Tel./fax: 074/844 19 81
Tel:074/844 19 82
E-mail: grupaekspolska@interia.pl
Zobacz stronę: http://www.grupaekspolska.pl/

 

Data publikacji: 01.11.2012
...powrót

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica