Działalność » Realizowane projekty » Aktualnie realizowane projekty

I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu: "Młodzi w akcji"

Lider: Fundacja "Merkury"

Partner: Dolnośląscy Pracodawcy

Wartość projektu: 40 146,40 EUR

Dofinansowanie ze środków publicznych: 32 117,12 EUR

Okres realizacji: 01.01.2024 r. - 30.06.2024 r.

Data publikacji: 01.03.2024
więcej...

I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu: "Centrum Wsparcia Rozwoju Kompetencji Zawodowych - przygotowanie mieszkańców subregionu do zmian związanych z transformacją"

Oś priorytetowa 9 

Działanie 9.1c Podnoszenie i doskonalenie kompetencji w zakresie zielonej transformacji

Numer projektu: FEDS.09.01-IP.02.0005/23

Lider: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Partner: Dolnośląscy Pracodawcy

Wartość projektu: 12 277 897,50 zł

Dofinansowanie ze środków publicznych: 9 822 267,90 zł

Okres realizacji: 01.01.2024 r. - 31.12.2027 r.

Data publikacji: 01.03.2024
więcej...

I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu: "Przyszłość w Waszych rękach - wspieranie kompetencji"

Oś priorytetowa 9 

Działanie 9.3 Transformacja w edukacji

Numer projektu: FEDS.09.03-IZ.00.0005/23

Lider: Dolnośląscy Pracodawcy

Partner: Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Sielesiusa w Wałbrzychu

Wartość projektu: 3 369 620,75 zł

Dofinansowanie ze środków publicznych: 2 695 696,60 zł

Okres realizacji: 01.01.2024 r. - 31.12.2026 r.

Data publikacji: 01.02.2024
więcej...

Zlecający: Dolnośląscy Pracodawcy

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem dotyczącym możliwości zrealizowania usług szkoleniowych: tj. kursu języka polskiego na poziomie A1 dla grupy (około) 12-13 osobowej.

Nasza organizacja tj. Dolnośląscy Pracodawcy w chwili obecnej realizuje projekt pn. "Nowa szansa", skierowany do pozostających bez zatrudnienia obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Pliki do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe - kursy języka polskiego na poziomie A1
  2. Szablon wyceny szkolenia
Data publikacji: 04.05.2023
więcej...

Zlecający: Dolnośląscy Pracodawcy

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem dotyczącym możliwości zrealizowania usług szkoleniowych: tj. kursu języka polskiego na poziomie A1 dla grup (około) 8-12 osobowych.

Nasza organizacja tj. Dolnośląscy Pracodawcy w chwili obecnej realizuje projekt pn. „Nowa szansa”, skierowany do pozostających bez zatrudnienia obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Pliki do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe - kursy języka polskiego na poziomie A1
  2. Szablon wyceny szkolenia
Data publikacji: 05.04.2023
więcej...

Zlecający: Dolnośląscy Pracodawcy

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem dotyczącym możliwości zrealizowania i wyceny usług szkoleniowych:

  1. Szkolenie z zakresu poszukiwania i zasad pracy w Polsce.
  2. Praca w zespole międzykulturowym.

Nasza organizacja tj. Dolnośląscy Pracodawcy w chwili obecnej realizuje projekt pn. „Nowa szansa” skierowany do pozostających bez zatrudnienia obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Pliki do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe - szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i pracy w zespole multikulturowym
  2. Szablon wyceny szkolenia
Data publikacji: 03.04.2023
więcej...

Zlecający: Dolnośląscy Pracodawcy

Rozeznanie rynku dotyczy stawki godzinowej specjalisty ds. staży w projekcie pn. „Nowa szansa”  nr umowy: RPDS.08.02.00-02-0003/22   współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy.

Pliki do pobrania:

  1. Rozeznanie rynku
Data publikacji: 10.01.2023
więcej...

I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu: "Nowa szansa"

Oś priorytetowa 8 Rynek pracy

Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy

Numer projektu: RPDS. 08.02.00-02-0003/22

Lider: Forum Aktywności Lokalnej

Partner: Dolnośląscy Pracodawcy, Fundacja Razem, PUP Kłodzko, PUP Ząbkowice Śląskie

Wartość projektu: 4 113 617,96 zł

Dofinansowanie ze środków publicznych: 4 113 617,96 zł

Okres realizacji: 01.11.2022 r. - 31.10.2023 r.

Data publikacji: 09.01.2023
więcej...

Zamawiający: Dolnośląscy Pracodawcy

Zapraszamy do składania ofert na eksperta uczestniczącego w pracach Zespołu do spraw oceny wniosków o przyznanie grantu składanych w ramach projektu Bon na Innowacje. Innowacyjność = Konkurencyjność. II edycja. Bony na innowacje procesowe i produktowe dla dolnośląskich przedsiębiorstw, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Do głównych zadań eksperta należeć będzie udział w pracach Zespołu polegających na:
a) dokonaniu indywidualnej oceny wniosków o przyznane grantu,
b) ewentualnej ponownej indywidualnej ocenie wniosków po dokonaniu przez wnioskodawców poprawek i uzupełnień,
c) uczestnictwie w posiedzeniach Zespołu do spraw oceny wniosków.
 
Pliki do pobrania:
 
 
 
Data publikacji: 25.05.2022
więcej...
Zlecający: Dolnośląscy Pracodawcy
 
Rodzaj zamówienia – usługi
 
Zamówienie realizowane w ramach projektu „Rzecznictwo interesów pracodawców jest dla nas ważne” dofinansowanego z EFS - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy.
 
Zamówienie na opracowanie 3 stanowisk/wniosków w następujących obszarach tematycznych:
1. Wniosek w sprawie dostosowania przepisów dotyczących kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych do zróżnicowanych potrzeb współczesnego rynku pracy zarówno pod względem form kształcenia, jak i podmiotów mogących uczestniczyć jako wykonawcy w kształceniu ustawicznym.
2. Wniosek w sprawie potrzeb kadrowych (umiejętności i kwalifikacje pracowników) firm działających w obszarach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji i ewentualne rekomendacje w zakresie uwzględnienia wsparcia dla tych firm np. z EFS na przykładzie Dolnego Śląska.
3. Wniosek w sprawie uwzględnienia wsparcia na kształcenie ustawiczne w nowym Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego (rekomendacje)
 
 
 
Data publikacji: 05.04.2022
więcej...

I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu: "Bon na Innowacje. Innowacyjność = Konkurencyjność. II edycja. Bony na innowacje procesowe i produktowe dla dolnośląskich przedsiębiorstw"

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Poddziałanie 1 - 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa - konkurs horyzontalny

Nr projektu: RPDS.01.02.01-02-0009/21

Wartość projektu: 12 383 658,82 zł

Dofinansowanie: 10 516 972,50 zł

Zasięg terytorialny: województwo dolnośląskie

Okres realizacji projektu: 01.01.2022 r. - 30.06.2023 r.

Projekt realizowany przez Dolnośląskich Pracodawców w partnerstwie z Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki S.A.

Data publikacji: 08.02.2022
więcej...

I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu: "Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego"

Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji   

Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Nr projektu: POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20

Wartość projektu: 6 772 876,88 zł

Dofinansowanie: 5 694 368,72 zł

Okres realizacji: od: 2021-10-01 do: 2023-06-30

Projekt realizowany przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego w partnerstwie z Dolnośląskimi Pracodawcami oraz Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.  

Data publikacji: 13.12.2021
więcej...

I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu: „Aktywność, zatrudnienie, satysfakcja” 

Działanie 9.1 Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne

Nr projektu: RPDS.09.01.01-02-00195/20

Wartość projektu: 1 406 196,08 zł

Dofinansowanie: 1 186 883,08 zł

Zasięg terytorialny: województwo dolnośląskie

Okres realizacji: 01.11.2021 roku – 30.09.2023 roku

Projekt realizowany przez  Dolnośląskich Pracodawców w partnerstwie z Fundacją „Razem.”

Data publikacji: 23.11.2021
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica