Działalność » Realizowane projekty » Aktualnie realizowane projekty

I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu: "Modelowy program realizacji praktycznej nauki zawodu - IX. Branża fryzjersko-kosmetyczna (FRK)"

Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Numer projektu: POWER.02.15.00-IP.02-00-0002/20

Lider: Międzynarodowa Akademia Zawodowa sp. z.o.o.

Partner: Dolnośląscy Pracodawcy

Wartość projektu: 680 775,00 zł

Dofinansowanie ze środkow publicznych: 680 775,00 zł

Okres realizacji: 01.02.2021 r. - 30.06.2022 r.

Data publikacji: 01.06.2022
więcej...

Zamawiający: Dolnośląscy Pracodawcy

Zapraszamy do składania ofert na eksperta uczestniczącego w pracach Zespołu do spraw oceny wniosków o przyznanie grantu składanych w ramach projektu Bon na Innowacje. Innowacyjność = Konkurencyjność. II edycja. Bony na innowacje procesowe i produktowe dla dolnośląskich przedsiębiorstw, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Do głównych zadań eksperta należeć będzie udział w pracach Zespołu polegających na:
a) dokonaniu indywidualnej oceny wniosków o przyznane grantu,
b) ewentualnej ponownej indywidualnej ocenie wniosków po dokonaniu przez wnioskodawców poprawek i uzupełnień,
c) uczestnictwie w posiedzeniach Zespołu do spraw oceny wniosków.
 
Pliki do pobrania:
 
 
 
Data publikacji: 25.05.2022
więcej...
Wartość projektu: 401 356,25 zł (projekt ryczałtowy)
 
I. INFORMACJE O PROJEKCIE
1.1 Numer i nazwa Osi priorytetowej:
II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
1.2 Numer i nazwa Działania: 
2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy.
1.4 Instytucja, w której wniosek został złożony: 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
1.5 Numer naboru: POWR.02.20.00-IP.03-00-002/18.
1.6 Okres realizacji projektu: 1.01.2020 - 30.09.2021r.
 
Data publikacji: 05.04.2022
więcej...
Zlecający: Dolnośląscy Pracodawcy
 
Rodzaj zamówienia – usługi
 
Zamówienie realizowane w ramach projektu „Rzecznictwo interesów pracodawców jest dla nas ważne” dofinansowanego z EFS - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy.
 
Zamówienie na opracowanie 3 stanowisk/wniosków w następujących obszarach tematycznych:
1. Wniosek w sprawie dostosowania przepisów dotyczących kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych do zróżnicowanych potrzeb współczesnego rynku pracy zarówno pod względem form kształcenia, jak i podmiotów mogących uczestniczyć jako wykonawcy w kształceniu ustawicznym.
2. Wniosek w sprawie potrzeb kadrowych (umiejętności i kwalifikacje pracowników) firm działających w obszarach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji i ewentualne rekomendacje w zakresie uwzględnienia wsparcia dla tych firm np. z EFS na przykładzie Dolnego Śląska.
3. Wniosek w sprawie uwzględnienia wsparcia na kształcenie ustawiczne w nowym Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego (rekomendacje)
 
 
 
Data publikacji: 05.04.2022
więcej...

I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu: "Bon na Innowacje. Innowacyjność = Konkurencyjność. II edycja. Bony na innowacje procesowe i produktowe dla dolnośląskich przedsiębiorstw"

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Poddziałanie 1 - 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa - konkurs horyzontalny

Nr projektu: RPDS.01.02.01-02-0009/21

Wartość projektu: 12 383 658,82 zł

Dofinansowanie: 10 516 972,50 zł

Zasięg terytorialny: województwo dolnośląskie

Okres realizacji projektu: 01.01.2022 r. - 30.06.2023 r.

Projekt realizowany przez Dolnośląskich Pracodawców w partnerstwie z Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki S.A.

Data publikacji: 08.02.2022
więcej...

I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu: "Wiedza i praktyka krokiem do aktywności"

Działanie 9.1 Aktywna integracja

Podziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne

Nr projektu: RPDS.09.01.01-02-0168/20

Wartość projektu: 935 514,66 zł

Dofinansowanie: 794 464,66 zł

Zasięg terytorialny: województwo dolnośląskie

Okres realizacji: 01.10.2021 roku – 30.09.2022 roku

Data publikacji: 14.12.2021
więcej...

I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu: "Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego"

Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji   

Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Nr projektu: POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20

Wartość projektu: 6 772 876,88 zł

Dofinansowanie: 5 694 368,72 zł

Okres realizacji: od: 2021-10-01 do: 2023-06-30

Projekt realizowany przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego w partnerstwie z Dolnośląskimi Pracodawcami oraz Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.  

Data publikacji: 13.12.2021
więcej...

I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu: „Aktywność, zatrudnienie, satysfakcja” 

Działanie 9.1 Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne

Nr projektu: RPDS.09.01.01-02-00195/20

Wartość projektu: 948 752,16 zł

Dofinansowanie: 806 439,16 zł

Zasięg terytorialny: województwo dolnośląskie

Okres realizacji: 01.11.2021 roku – 31.10.2022 roku

Projekt realizowany przez  Dolnośląskich Pracodawców w partnerstwie z Fundacją „Razem.”

Data publikacji: 23.11.2021
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica