Działalność » Realizowane projekty » Aktualnie realizowane projekty
Projekt Nowa szansa

I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu: "Nowa szansa"

Oś priorytetowa 8 Rynek pracy

Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy

Numer projektu: RPDS. 08.02.00-02-0003/22

Lider: Forum Aktywności Lokalnej

Partner: Dolnośląscy Pracodawcy, Fundacja Razem, PUP Kłodzko, PUP Ząbkowice Śląskie

Wartość projektu: 4 113 617,96 zł

Dofinansowanie ze środków publicznych: 4 113 617,96 zł

Okres realizacji: 01.11.2022 r. - 31.10.2023 r.

Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej, Fundacja Razem, Dolnośląscy Pracodawcy oraz Powiatowe Urzędy Pracy w Kłodzku i Ząbkowicach Śląskich realizują projekt "Nowa szansa" - wsparcie dla obywateli Ukrainy przybyłych do Polski po 24.02.22 w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w tym kraju oraz Pracodawców chcących zatrudnić obywateli Ukrainy.

W ramach projektu oferujemy:

Obywatelom Ukrainy:

 • bezpłatny kurs języka polskiego,
 • możliwość skorzystania z płatnych staży zawodowych od 3 do 6 miesięcy u pracodawców z Dolnego Śląska (wypłata 1 890,95 zł netto),
 • usługi poradnictwa zawodowego,
 • usługi pośrednictwa pracy,
 • szkolenia z zakresu poszukiwania i zasad pracy w Polsce oraz szkolenia w pracy w zespole międzykulturowym,
 • wsparcie zatrudnienia.

Pracodawcom:

 • możliwość przyjęcia obywateli Ukrainy na staż zawodowy (od 3 do 6 miesięcy),
 • możliwość doposażenia stanowiska pracy tworzonego dla obywatela Ukrainy w wysokości 37 000 zł netto (bez VAT),
 • dopłatę do wynagrodzenia przez okres 6 miesięcy w kwocie 1 415 zł miesięcznie dla zatrudnionego obywatela Ukrainy.

 

Projekt skierowany do:

 • osoba pozostająca bez zatrudnienia (bezrobotna lub bierna zawodowo),
 • w wieku powyżej 30 lat nie więcej niż 72 lata,
 • uczestnik/czka posiadający/a PESEL z symbolem UKR (symbol zawarty na zaświadczeniu PESEL), potwierdzający, że osoba ta przybyła do Polski po 24 lutego 2022 roku,
 • zaświadczenie z PUP potwierdzające status osoby bezrobotnej,
 • zaświadczenie z ZUS, że Uczestnik/czka nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu jakiegokolwiek zatrudnienia (nie dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP),
 • dokument potwiedzający miejsce zamieszkania na Dolnym Śląsku (umowa najmu, zameldowanie, potwierdzenie przez urzędnika, rachunki np. za prąd wystawiane na obywatela/kę Ukrainy).

 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie - luty

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie - marzec

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie - kwiecień

Szczegółowy harmonogram udzielania wspracia w projekcie - maj

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie - czerwiec

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie - wrzesień

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie - październik

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie - listopad

 

Rekrutacja prowadzona będzie w terminie:

 • I runda - 09.01.2023 - 13.01.2023
 • II runda - 16.01.2023 - 20.01.2023
 • III runda - 23.01.2023 - 27.01.2023
 • IV runda - 30.01.2023 - 03.02.2023
 • V runda - 06.02.2023 - 10.02.2023
 • VI runda - 13.02.2023 - 17.02.2023

Zastrzega się możliwość wydłużenia lub skrócenia rekrutacji.

 

Informujemy o uruchomieniu I naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego uczestnika projektu "Nowa szansa". Prosimy o składanie dokumentów zgodnie z regulaminem oraz w terminie od 15.02.2023 do 22.02.2023 w godzinach od 8:00 do 15:00.

 • I runda - 15.02.2023 - 22.02.2023

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu ⇒ https://dopfal.wixsite.com/ukraina

Data publikacji: 09.01.2023
...powrót

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica