Działalność » Realizowane projekty » Projekty zakończone

I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu: "Modelowy program realizacji praktycznej nauki zawodu - IX. Branża fryzjersko-kosmetyczna (FRK)"

Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Numer projektu: POWER.02.15.00-IP.02-00-0002/20

Lider: Międzynarodowa Akademia Zawodowa sp. z.o.o.

Partner: Dolnośląscy Pracodawcy

Wartość projektu: 680 775,00 zł

Dofinansowanie ze środkow publicznych: 680 775,00 zł

Okres realizacji: 01.02.2021 r. - 30.06.2022 r.

Data publikacji: 10.01.2023
więcej...
Wartość projektu: 401 356,25 zł (projekt ryczałtowy)
 
I. INFORMACJE O PROJEKCIE
1.1 Numer i nazwa Osi priorytetowej:
II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
1.2 Numer i nazwa Działania: 
2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy.
1.4 Instytucja, w której wniosek został złożony: 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
1.5 Numer naboru: POWR.02.20.00-IP.03-00-002/18.
1.6 Okres realizacji projektu: 1.01.2020 - 30.09.2021r.
Data publikacji: 10.01.2023
więcej...

I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu: "Wiedza i praktyka krokiem do aktywności"

Działanie 9.1 Aktywna integracja

Podziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne

Nr projektu: RPDS.09.01.01-02-0168/20

Wartość projektu: 935 514,66 zł

Dofinansowanie: 794 464,66 zł

Zasięg terytorialny: województwo dolnośląskie

Okres realizacji: 01.10.2021 roku – 30.09.2022 roku

Data publikacji: 10.01.2023
więcej...

I. INFORMACJE O PROJEKCIE
1.1 Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
1.2 Numer i nazwa Działania:   2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy.
1.3 Instytucja, w której wniosek został złożony:  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
1.4 Numer naboru:  POWR.02.20.00-IP.03-00-001/18.
1.5 Okres realizacji projektu: 1.04.2019r. - 31.03.2021r.

Data publikacji: 05.04.2022
więcej...

Partnerstwo EURES - TriRegio składa się z przedstawicieli służb  zatrudnienia, związków zawodowych i organizacji pracodawców z Dolnego Śląska, Czech i Saksonii. Celem funkcjonowania partnerstwa jest kształtowanie regionu przygranicznego poprzez wspieranie rozwoju wspólnego rynku pracy.

Data publikacji: 29.03.2022
więcej...

Partnerstwo EURES TriRegio od lat wspomaga zintegrowany rozwój rynków pracy w niemieckiej Saksonii, na Dolnym Śląsku i w przygranicznych krajach czeskich. Dzięki EURES TriRegio wielu pracowników i osób poszukujących pracy oraz możliwości rozwoju zawodowego znalazło zatrudnienie w jednym z krajów partnerskich projektu, co zaowocowało wyższymi zarobkami oraz innymi formami wsparcia oferowanymi przez Unię Europejską w ramach EURES (tj. rekompensata kosztów przeprowadzki, dopłaty do czynszu czy premia mobilnościowa). EURES TriRegio oferuje także wsparcie dla pracodawców z państw partnerskich poszukujących nowych pracowników.

Data publikacji: 29.03.2022
więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE -  DORADCA ZAWODOWY

 

Dolnośląscy Pracodawcy w ramach realizacji projektu ,, WSZECHNICA ZAWODÓW AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ – II edycja”  RPDS.10.04.04-IZ.00-02-271/17 RPO WD 2014-2020 planuje, zlecenie realizacji  USŁUGI  ** 430 godzin doradztwa, w tym doradztwo kariery dla uczestników projektu (UP).

Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

 

Pobierz zapytanie ofertowe w formacie .PDF

Data publikacji: 29.03.2022
więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE - DORADCA ZAWODOWY

 

Dolnośląscy Pracodawcy w ramach realizacji projektu ,, WSZECHNICA ZAWODÓW AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ – II edycja”  RPDS.10.04.04-IZ.00-02-271/17 RPO WD 2014-2020 planuje, zlecenie realizacji  USŁUGI  ** 430 godzin doradztwa, w tym doradztwo kariery dla uczestników projektu (UP).

Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

 

Pobierz zapytanie ofertowe w formacie .DOC

Pobierz zapytanie ofertowe w formacie .PDF

Data publikacji: 29.03.2022
więcej...

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie w okresie 24 miesięcy (do XII 2019 r.), w tym samozatrudnienie, 150 absolwentów technikum.   Ma on zostać osiągnięty poprzez:

 • nabycie praktycznych umiejętności związanych z zawodem,
 • kreowanie przedsiębiorczości postaw u młodych ludzi,
 • wyłowienie talentów młodych ludzi do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • doskonalenie kadry nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK,
 • organizacja staży, zajęć uzupełniających wiedzę,
 • doposażenie pracowni PDG.
Data publikacji: 29.03.2022
więcej...

Celem projektu jest dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy na obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej (do VII 2020 r.), w tym podniesienie kompetencji zawodowych osób dorosłych zamieszkujących na terenie powiatów Aglomeracji Wałbrzyskiej:

 • wałbrzyski: Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Szczawno Zdrój, Walim, Wałbrzych – miasto oraz gmina wiejska,
 • świdnicki: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Świdnica - miasto oraz gmina wiejska, Świebodzice, Żarów,
 • kamiennogórski: Kamienna Góra –miasto oraz gmina wiejska, Lubawka, Marciszów,
 • kłodzki: Bystrzyca Kłodzka, Duszniki Zdrój, Kłodzko – miasto oraz gmina wiejska, Kudowa Zdrój, Lądek Zdrój, Lewin Kłodzki, Międzylesie, Nowa Ruda- miasto oraz gmina wiejska, Polanica Zdrój, Radków, Stronie Śląskie, Szczytna,

bez względu na ich sytuację na rynku pracy.

Data publikacji: 29.03.2022
więcej...

Sektor Małych i Średnich przedsiębiorstw to jeden z fundamentów gospodarki Dolnego Śląska.  Niestety, co roku liczba upadających firm przewyższa tę nowopowstających, a wskaźnik przeżycia pierwszego roku przez przedsiębiorstwo z sektora MŚP to jedynie 60%.  

Inwestycja w innowacje jest najlepszą szansą na zmianę tych tendencji! Znacząco zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstwa, umacnia jego pozycję na rynku i, zacieśniając związki pomiędzy nauką a biznesem, wpływa pozytywnie na rozwój gospodarki nie tylko regionalnej, ale i całego kraju. Inwestycja w innowacje to inwestycja w przyszłość.

Data publikacji: 29.03.2022
więcej...

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie, w tym samozatrudnienie, 204 absolwentów technikum poprzez:

 • nabycie praktycznych umiejętności związanych z zawodem, poznanie pracy w naturalnym środowisku,
 • kreowanie przedsiębiorczych postaw u młodych ludzi,
 • wyłowienie talentów, czyli młodych ludzi z predyspozycjami do prowadzenia działalności gospodarczej i z dobrymi pomysłami biznesowymi i rozwijanie ich predyspozycji,
 • doskonalenie kadry nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w praktyce szkolnej.
Data publikacji: 29.03.2022
więcej...

Celem projektu jest nabycie i/lub podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy przez 180 Słuchaczy Szkół Policealnych kształcących się na kierunkach: Technik dentystyczny, Technik elektroradiolog, Technik masażysta i Higienistka Stomatologiczna w Szkołach TEB Edukacja we Wrocławiu.

Uczestnikom projektu oferowane są zarówno dodatkowe specjalistyczne szkolenia zawodowe jak również zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach zawodowych.

Data publikacji: 29.03.2022
więcej...

Celem projektu jest nabycie i/lub podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy dla 210 Słuchaczy Szkół Policealnych kierunku Technik administracji, Technik masażysta i Higienistka Stomatologiczna oraz Technikum - kierunek: Technik organizacji reklamy i Technik usług Fryzjerskichw Szkołach TEB Edukacja w Legnicy i Lubinie.

Uczestnikom projektu oferowane są zarówno dodatkowe specjalistyczne szkolenia zawodowe jak również zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach zawodowych.

Data publikacji: 29.03.2022
więcej...

Celem projektu jest nabycie i/lub podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy dla 120 Słuchaczy Szkół Policealnych kierunków Technik administracji, Terapeuta zajęciowy, Technik masażysta i Higienistka Stomatologiczna w Szkołach TEB Edukacja w Jeleniej Górze.

Uczestnikom projektu oferowane są zarówno dodatkowe specjalistyczne szkolenia zawodowe jak również zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach zawodowych.

Data publikacji: 29.03.2022
więcej...
1 2 »

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica