Działalność » Realizowane projekty » Projekty zakończone

I. INFORMACJE O PROJEKCIE
1.1 Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
1.2 Numer i nazwa Działania:   2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy.
1.3 Instytucja, w której wniosek został złożony:  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
1.4 Numer naboru:  POWR.02.20.00-IP.03-00-001/18.
1.5 Okres realizacji projektu: 1.04.2019r. - 31.03.2021r.

Data publikacji: 05.04.2022
więcej...

Partnerstwo EURES - TriRegio składa się z przedstawicieli służb  zatrudnienia, związków zawodowych i organizacji pracodawców z Dolnego Śląska, Czech i Saksonii. Celem funkcjonowania partnerstwa jest kształtowanie regionu przygranicznego poprzez wspieranie rozwoju wspólnego rynku pracy.

Data publikacji: 29.03.2022
więcej...

Partnerstwo EURES TriRegio od lat wspomaga zintegrowany rozwój rynków pracy w niemieckiej Saksonii, na Dolnym Śląsku i w przygranicznych krajach czeskich. Dzięki EURES TriRegio wielu pracowników i osób poszukujących pracy oraz możliwości rozwoju zawodowego znalazło zatrudnienie w jednym z krajów partnerskich projektu, co zaowocowało wyższymi zarobkami oraz innymi formami wsparcia oferowanymi przez Unię Europejską w ramach EURES (tj. rekompensata kosztów przeprowadzki, dopłaty do czynszu czy premia mobilnościowa). EURES TriRegio oferuje także wsparcie dla pracodawców z państw partnerskich poszukujących nowych pracowników.

Data publikacji: 29.03.2022
więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE -  DORADCA ZAWODOWY

 

Dolnośląscy Pracodawcy w ramach realizacji projektu ,, WSZECHNICA ZAWODÓW AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ – II edycja”  RPDS.10.04.04-IZ.00-02-271/17 RPO WD 2014-2020 planuje, zlecenie realizacji  USŁUGI  ** 430 godzin doradztwa, w tym doradztwo kariery dla uczestników projektu (UP).

Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

 

Pobierz zapytanie ofertowe w formacie .PDF

Data publikacji: 29.03.2022
więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE - DORADCA ZAWODOWY

 

Dolnośląscy Pracodawcy w ramach realizacji projektu ,, WSZECHNICA ZAWODÓW AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ – II edycja”  RPDS.10.04.04-IZ.00-02-271/17 RPO WD 2014-2020 planuje, zlecenie realizacji  USŁUGI  ** 430 godzin doradztwa, w tym doradztwo kariery dla uczestników projektu (UP).

Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

 

Pobierz zapytanie ofertowe w formacie .DOC

Pobierz zapytanie ofertowe w formacie .PDF

Data publikacji: 29.03.2022
więcej...

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie w okresie 24 miesięcy (do XII 2019 r.), w tym samozatrudnienie, 150 absolwentów technikum.   Ma on zostać osiągnięty poprzez:

 • nabycie praktycznych umiejętności związanych z zawodem,
 • kreowanie przedsiębiorczości postaw u młodych ludzi,
 • wyłowienie talentów młodych ludzi do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • doskonalenie kadry nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK,
 • organizacja staży, zajęć uzupełniających wiedzę,
 • doposażenie pracowni PDG.
Data publikacji: 29.03.2022
więcej...

Celem projektu jest dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy na obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej (do VII 2020 r.), w tym podniesienie kompetencji zawodowych osób dorosłych zamieszkujących na terenie powiatów Aglomeracji Wałbrzyskiej:

 • wałbrzyski: Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Szczawno Zdrój, Walim, Wałbrzych – miasto oraz gmina wiejska,
 • świdnicki: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Świdnica - miasto oraz gmina wiejska, Świebodzice, Żarów,
 • kamiennogórski: Kamienna Góra –miasto oraz gmina wiejska, Lubawka, Marciszów,
 • kłodzki: Bystrzyca Kłodzka, Duszniki Zdrój, Kłodzko – miasto oraz gmina wiejska, Kudowa Zdrój, Lądek Zdrój, Lewin Kłodzki, Międzylesie, Nowa Ruda- miasto oraz gmina wiejska, Polanica Zdrój, Radków, Stronie Śląskie, Szczytna,

bez względu na ich sytuację na rynku pracy.

Data publikacji: 29.03.2022
więcej...

Sektor Małych i Średnich przedsiębiorstw to jeden z fundamentów gospodarki Dolnego Śląska.  Niestety, co roku liczba upadających firm przewyższa tę nowopowstających, a wskaźnik przeżycia pierwszego roku przez przedsiębiorstwo z sektora MŚP to jedynie 60%.  

Inwestycja w innowacje jest najlepszą szansą na zmianę tych tendencji! Znacząco zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstwa, umacnia jego pozycję na rynku i, zacieśniając związki pomiędzy nauką a biznesem, wpływa pozytywnie na rozwój gospodarki nie tylko regionalnej, ale i całego kraju. Inwestycja w innowacje to inwestycja w przyszłość.

Data publikacji: 29.03.2022
więcej...

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie, w tym samozatrudnienie, 204 absolwentów technikum poprzez:

 • nabycie praktycznych umiejętności związanych z zawodem, poznanie pracy w naturalnym środowisku,
 • kreowanie przedsiębiorczych postaw u młodych ludzi,
 • wyłowienie talentów, czyli młodych ludzi z predyspozycjami do prowadzenia działalności gospodarczej i z dobrymi pomysłami biznesowymi i rozwijanie ich predyspozycji,
 • doskonalenie kadry nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w praktyce szkolnej.
Data publikacji: 29.03.2022
więcej...

Celem projektu jest nabycie i/lub podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy przez 180 Słuchaczy Szkół Policealnych kształcących się na kierunkach: Technik dentystyczny, Technik elektroradiolog, Technik masażysta i Higienistka Stomatologiczna w Szkołach TEB Edukacja we Wrocławiu.

Uczestnikom projektu oferowane są zarówno dodatkowe specjalistyczne szkolenia zawodowe jak również zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach zawodowych.

Data publikacji: 29.03.2022
więcej...

Celem projektu jest nabycie i/lub podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy dla 210 Słuchaczy Szkół Policealnych kierunku Technik administracji, Technik masażysta i Higienistka Stomatologiczna oraz Technikum - kierunek: Technik organizacji reklamy i Technik usług Fryzjerskichw Szkołach TEB Edukacja w Legnicy i Lubinie.

Uczestnikom projektu oferowane są zarówno dodatkowe specjalistyczne szkolenia zawodowe jak również zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach zawodowych.

Data publikacji: 29.03.2022
więcej...

Celem projektu jest nabycie i/lub podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy dla 120 Słuchaczy Szkół Policealnych kierunków Technik administracji, Terapeuta zajęciowy, Technik masażysta i Higienistka Stomatologiczna w Szkołach TEB Edukacja w Jeleniej Górze.

Uczestnikom projektu oferowane są zarówno dodatkowe specjalistyczne szkolenia zawodowe jak również zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach zawodowych.

Data publikacji: 29.03.2022
więcej...

Celem realizowanego projektu jest aktywizacja zawodowa i zwiększenie możliwości zatrudnienia 50 osób (w tym co najmniej 34 kobiet), które ukończyły 30 lat i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tzn. kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50+, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby bezrobotne.

Data publikacji: 20.11.2018
więcej...

Celem realizowanego projektu pn. AKWIZYTOR KORZYŚCI jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Dolnośląscy Pracodawcy zachęcają pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych poprzez ukazywanie im indywidualnych, dostosowanych dla danego pracodawcy korzyści (audyt korzyści). Audyt korzyści obejmuje analizę potrzeb i możliwości danego podmiotu oraz propozycję skorzystania z indywidualnie dobranej formy korzyści, np. zniżki opłat na PFRON, doposażenia stanowiska pracy, dofinansowania wynagrodzenia, czy też szkolenia osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 20.11.2018
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy wspólnie z partnerami - Małopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan, Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Śląskim Związkiem Pracodawców Prywatnych oraz Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan pozyskali z Ministerstwa Rozwoju dotację na zawiązanie sieci współpracy. Związki regionalne Konfederacji Lewiatan łączą siły i chcą zachęcić przedsiębiorców do większej współpracy z organizacjami pracodawców oraz udziału w konsultacjach społecznych.

Data publikacji: 30.12.2016
więcej...
1 2 »

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica