Działalność » Realizowane projekty » Projekty zakończone

Celem realizowanego projektu jest aktywizacja zawodowa i zwiększenie możliwości zatrudnienia 50 osób (w tym co najmniej 34 kobiet), które ukończyły 30 lat i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tzn. kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50+, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby bezrobotne.

Data publikacji: 20.11.2018
więcej...

Celem realizowanego projektu pn. AKWIZYTOR KORZYŚCI jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Dolnośląscy Pracodawcy zachęcają pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych poprzez ukazywanie im indywidualnych, dostosowanych dla danego pracodawcy korzyści (audyt korzyści). Audyt korzyści obejmuje analizę potrzeb i możliwości danego podmiotu oraz propozycję skorzystania z indywidualnie dobranej formy korzyści, np. zniżki opłat na PFRON, doposażenia stanowiska pracy, dofinansowania wynagrodzenia, czy też szkolenia osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 20.11.2018
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy wspólnie z partnerami - Małopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan, Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Śląskim Związkiem Pracodawców Prywatnych oraz Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan pozyskali z Ministerstwa Rozwoju dotację na zawiązanie sieci współpracy. Związki regionalne Konfederacji Lewiatan łączą siły i chcą zachęcić przedsiębiorców do większej współpracy z organizacjami pracodawców oraz udziału w konsultacjach społecznych.

Data publikacji: 30.12.2016
więcej...

Fundusz szkoleniowy stanowi opłacalną metodę podniesienia kwalifikacji pracownika. Dzięki niedużym nakładom finansowym i czasowym pracodawca może osiągnąć wiele korzyści i otworzyć się na nowe perspektywy rozwoju.

Głównym celem projektu "Tworzymy Fundusze Szkoleniowe" był  wzrost liczby MMŚP na Dolnym Śląsku, które utworzą i wykorzystają fundusz szkoleniowy przy wsparciu partnerów społecznych, realizując wypracowany w projekcie mechanizm.

 

Data publikacji: 15.01.2015
więcej...

Sudecki Związek Pracodawców od 1 kwietnia br. realizował projekt „Wzmocnienie rozwoju Sudeckiego Związku Pracodawców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem Projektu było zwiększenie udziału lokalnych pracodawców w regionalnym dialogu społecznym.

Data publikacji: 01.06.2013
więcej...

Projekt „Wsparcie rozwoju wałbrzyskich firm z sektora MŚP” realizowany był przez Sudecki Związek Pracodawców oraz firmę Human Partner Sp. z o.o. w okresie od 02.11.2011 r. do 31.10.2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data publikacji: 15.11.2012
więcej...

Projekt „Moje kompetencje - moja praca” realizowany był w ramach Priorytetu VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działania 6.1, Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie; Poddziałania 6.1, Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy; Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data publikacji: 30.03.2010
więcej...

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL to program realizowany od 2001 r. w 25 krajach Unii Europejskiej, finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny oraz bezpośrednio z budżetów państw biorących udział w Inicjatywie.

Data publikacji: 20.01.2008
więcej...
kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica