Działalność » Realizowane projekty » Aktualnie realizowane projekty
Projekt 9.1 "Aktywność, zatrudnienie, satysfakcja"

I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu: „Aktywność, zatrudnienie, satysfakcja” 

Działanie 9.1 Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne

Nr projektu: RPDS.09.01.01-02-00195/20

Wartość projektu: 948 752,16 zł

Dofinansowanie: 806 439,16 zł

Zasięg terytorialny: województwo dolnośląskie

Okres realizacji: 01.11.2021 roku – 31.10.2022 roku

Projekt realizowany przez  Dolnośląskich Pracodawców w partnerstwie z Fundacją „Razem.”

Celem głównym projektu jest kształtowanie umiejętności społeczno – zawodowych 41 osób (23K, 18M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób pozostających bez zatrudnienia wymagających w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej z województwa dolnośląskiego. W projekcie przewiduje się osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy oraz biernych zawodowo w podziale:

  • osoby bezrobotne - 36 osób,
  • osoby bierne zawodowo - 5 osób.

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

  1. Aktywna integracja o charakterze  społecznym  - Poradnictwo psychologiczne - indywidualne konsultacje z psychologiem
  2. Aktywna integracja o charakterze  społecznym -Poradnictwo prawne - indywidualne konsultacje z prawnikiem
  3. Aktywna integracja o charakterze  zawodowym - poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
  4. Aktywna integracja o charakterze  społecznym  - indywidualne wsparcie coacha
  5. Aktywna integracja o charakterze  zawodowym -  Kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych  lub umiejętności pożądanych na rynku pracy
  6. Aktywna integracja o charakterze  zawodowym- Staże zawodowe

 

W związku z realizacją projektu pt. „Aktywność, zatrudnienie, satysfakcja” Dolnośląscy Pracodawcy informują, iż  istnieje możliwość skorzystania przez uczestnika z  usług dodatkowych m.in.:

- tłumacza języka migowego,

- asystenta  osoby  z niepełnosprawnością,

-  materiałów  szkoleniowych z możliwością powiększenia druku  lub odwróconego kontrastu,

- innych wskazanych przez uczestnika a możliwych do sfinansowania w ramach kosztów racjonalnych usprawnień.

Terminy rekrutacji:

I runda: 13.12.2021 – 22.12.2021

II runda: 10.01.2022 - 19.01.2022

III runda: 31.01.2022 - 19.02.2022

IV runda: 21.02.2022 - 02.03.2022

V runda: 14.03.2022 - 15.03.2022

VI runda: 21.03.2022 - 31.03.2022

VII runda: 06.04.2022 - 20.04.2022

VIII runda: 25.04.2022 - 29.04.2022

IX runda: 05.05.2022 - 12.05.2022

X runda: 19.05.2022 - 31.05.2022

XI runda: 06.06.2022 - 15.06.2022

XII runda: 27.06.2022 - 30.06.2022

 

Formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w terminie od 27.06.2022 r. do 30.06.2022 r. zgodnie z regulaminem na poniżej zamieszczonych wzorach.

 

Rekrutacja - dokumenty (edytowalne):

1. Regulamin projektu "Aktywność, zatrudnienie, satysfakcja"

2. Formularz zgłoszeniowy

3. Klauzula RODO

4. Oświadczenie kandydata o zobowiązaniach

5. Ankieta potrzeb

6. Informacja dla uczestnika - mechanizm racjonalnych usprawnień

7. Oświadczenie w ramach projektu "Aktywność, zatrudnienie, satysfakcja"

8. Potwierdzenie doświadczenia i kwalifikacji

 

Rekrutacja - dokumenty (pdf):

​1. Regulamin projektu "Aktywność, zatrudnienie, satysfakcja"

2. Formularz zgłoszeniowy

3. Klauzula RODO

4. Oświadczenie kandydata o zobowiązaniach

5. Ankieta potrzeb

6. Informacja dla uczestnika - mechanizm racjonalnch usprawnień

7. Oświadczenie w ramach projektu "Aktywność, zatrudnienie, satysfakcja"

8. Potwierdzenie doświadczenia i kwalifikacji

 

Dokumenty dot. realizacji stażu (edytowalne):

1. Umowa trójstronna - staże

2. Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

3. Zał. 1 Program stażu

4. Zał. 2 Dziennik stażu

5. Zał. 3 Lista obecności

6. Zał. 4 Zaświadczenie o ukończonym stażu

7. Zał. 5 Oświadczenie stażysty - Zgłoszenie do ZUS

8. Zał. 6 RODO

9. Zał. 7 Wniosek o rozliczenie kosztów organizacji stażu

10. Zał. 8 Oświadczenie opiekuna

11. Zał. 9 Oświadczenie COVID-19

12. Zał. 10 Oświadczenie pracodawcy COVID-19

13. Zał. 11 Sprawozdanie po zakończonym stażu - wzór

14. Zał. 12 Opinia po zakończonym stażu

 

Dokumenty dot. realizacji stażu (pdf):

1. Umowa trójstronna - staże

2. Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

3. Zał. 1 Program stażu

4. Zał. 2 Dziennik stażu

5. Zał. 3 Lista obecności

6. Zał. 4 Zaświadczenie o ukończonym stażu

7. Zał. 5 Oświadczenie stażysty - Zgłoszenie do ZUS

8. Zał. 6 RODO

9. Zał. 7 Wniosek o rozliczenie kosztów organizacji stażu

10. Zał. 8 Oświadczenie opiekuna

11. Zał. 9 Oświadczenie COVID-19

12. Zał. 10 Oświadczenie pracodawcy COVID-19

13. Zał. 11 Sprawozdanie po zakończonym stażu - wzór

14. Zał. 12 Opinia po zakończonym stażu

 

Harmonogram form wsparcia I (pdf)

Harmonogram form wsparcia II (pdf)

Data publikacji: 23.11.2021
...powrót

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica