Działalność » Realizowane projekty » Projekty zakończone
Konfederaci- konfederatom. Zwiększenie współpracy organizacji pracodawców z podmiotami niezasiadającymi w komitetach monitorujących

Dolnośląscy Pracodawcy wspólnie z partnerami - Małopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan, Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Śląskim Związkiem Pracodawców Prywatnych oraz Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan pozyskali z Ministerstwa Rozwoju dotację na zawiązanie sieci współpracy. Związki regionalne Konfederacji Lewiatan łączą siły i chcą zachęcić przedsiębiorców do większej współpracy z organizacjami pracodawców oraz udziału w konsultacjach społecznych.

Dolnośląscy Pracodawcy wspólnie z partnerami - Małopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan, Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Śląskim Związkiem Pracodawców Prywatnych oraz Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan pozyskali z Ministerstwa Rozwoju dotację na zawiązanie sieci współpracy. Związki regionalne Konfederacji Lewiatan łączą siły i chcą zachęcić przedsiębiorców do większej współpracy z organizacjami pracodawców oraz udziału w konsultacjach społecznych.

Sieć współpracy - projekt pn. „Konfederaci – konfederatom. Zwiększenie współpracy organizacji pracodawców z podmiotami niezasiadającymi  w komitetach monitorujących” uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Źródłem finansowania projektu są środki projektu Pomoc techniczna POWER dla Ministerstwa Rozwoju na rok 2016 nr POWR.06.01.00-00-0002/15 oraz projektu Pomoc techniczna POWER dla Ministerstwa Rozwoju na rok 2017.

Wartość dotacji: 48 200,00 PLN

Celem projektu jest wzmocnienie współpracy regionalnych związków pracodawców należących do Konfederacji Lewiatan z podmiotami niezasiadającymi w komitetach monitorujących programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz zwiększenie zaangażowania organizacji pracodawców w proces koordynacji monitorowania wdrażania EFS na poziomie regionalnym w obszarze rynku pracy.

Planowane efekty projektu to: 10 regionalnych spotkań konsultacyjnych z podmiotami niezasiadającymi w komitetach monitorujących w 5 –ciu województwach; ogólnopolskie dwudniowe spotkanie dla członków/zastępców  Komitetów Monitorujących;  przewodnik (manual) „Jak zaangażować pracodawców w proces konsultacji rozwiązań EFS. Metody, rozwiązania, dobre praktyki”; ekspertyza nt. identyfikacji barier i problemów we wdrażaniu EFS.

 

POBIERZ PRZEWODNIK
,,JAK ZAANGAŻOWAĆ PRACODAWCÓW W PROCES KONSULTACJI EFS?
METODY, KONSULTACJE, DOBRE PRAKTYKI"

 

 

Przewodnik pn. ,,Jak zaangażować pracodawców w proces konsultacji społecznych rozwiązań EFS. Metody, rozwiązania, dobre praktyki" ma na celu przedstawienie rozwiązań służących wzmocnieniu dialogu poprzez większe zaangażowanie pracodawców skupionych wokół wybranego obszaru interwencji EFS. Wierzymy, iż nasza publikacja okazę się dla Państwa pomocnym narzędziem i przybliży Państwu aktualną sytuację działalności partnerów społecznych w regionie.

 

POBIERZ EKSPERTYZĘ
,,IDENTYFIKACJA BARIER I PROBLEMÓW WE WDRAŻANIU EFS"


 

Ekspertyza pt. Identyfikacja barier i problrmów we wdrażaniu EFS" została przygotowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. „Konfederaci – konfederatom. Zwiększenie współpracy organizacji pracodawców z podmiotami niezasiadającymi w komitetach monitorujących”. Ekspertyza jest publikacją wskazującą na bariery, na jakie napotykają najczęściej pracodawcy podczas ubiegania się o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, jednocześnie przedstawiając rekomendacje usprawnienia systemu prawno-instytucjonalnego.

Data publikacji: 30.12.2016
...powrót

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica