Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy
Akademia HR - PARP wybrał operatorów

Wraz z nowym rokiem Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła pierwsze działania dla przedsiębiorców, w ramach wyłonionych projektów w Funduszach Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). Wsród priorytetów FERS znajdują się m.in. wsparcie na rzecz rozwoju kompetencji, poprawa systucji osób na rynku pracy czy zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. W ramach wsparcia szkoleniowo-doradczego realizowana będzie "Akademia HR" - PARP niedawno opublikował listę wyłonionych operatorów projektu.

PARP wyłonił operatorów w ramach naboru "Akademia HR - oferta dla operatorów". Wybrane projekty szkoleniowo-doradcze pozwolą na przygotowanie przedsiębiorców i ich pracowników do wprowadzenia i zarządzania zmianą w firmie. Chodzi o takie obszary jak:

  • cyfryzacja,
  • automatyzacja,
  • praca zdalna,
  • starzenie się kadr,
  • wielokulturowość i wielopokoleniowość zespołów pracowniczych,
  • konieczność zapewniania dostępności,
  • realizacja zasady równości szans, zrównoważonego rozwoju,
  • zatrudnianie osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi/niepełnosprawnościami.

W ramach naboru złożono 35 wniosków o dofinansowanie - PARP pozytywnie ocenił 9 projektów o łącznej wartości niemal 108,2 mln zł, w tym ponad 90,4 mln zł dofinansowania. Wszystkie pozytywnie ocenione projekty obejmują zasięgiem całą Polskę.

Przedsiębiorcy będą mogli zgłaszać się do wybranych operatorów pod koniec I kwartału 2024 r.

Więcej informacji o wybranych operatorach na stronie PARP.

Data publikacji: 17.01.2024
...powrót

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica