Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy
V posiedzenie Komitetu Monitorującego FEDS 2021-2027

13 września 2023 r. odbyło się V posiedzenie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027, w którym uczestniczyliśmy.

Dolnośląskich Pracodawców reprezentowała wiceprezeska zarządu Katarzyna Kiek.

 

 

Podczas posiedzenia Komitetu zatwierdzono kryteria oceny projektów dotyczących między innymi:

1) Infrastruktury drogowej i kolejowej.

2) Kompleksowej modernizacji energetyczej budynków publicznych.

3) Budowy infrastruktury ładowania lub tankowania pojazdów: motocykli, samochodów i autobusów zeroemisyjnych.

4) Budowy i przebudowy infrastruktury transportu publicznego.

5) Infrastruktury rowerowej na rzecz ograniczania zmotoryzowanego transportu indywidualnego.

6) Infrastruktury edukacyjnej - Infrastruktury na potrzeby kształcenia zawodowego.

7) Ochrony, rozwóju i promowania dziedzictwa naturalnego i kulturowego- w tym instytucji kultury, oraz publicznych walorów turystycznych i usług turystycznych – usługi społeczne i edukacja.

8) Renowacji zwiększającej efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych, Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej.

Powyższe oznacza, że takie projekty będą w niedługiej perspektywie realizowane na Dolnym Śląsku.

Posiedzeniu przewodniczył wicemarszałek Tymoteusz Myrda.

 

Aktualny harmonogram naborów dla FEDS 2021-2027

Data publikacji: 15.09.2023
...powrót

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica