Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy
Wskocz do sieci - projekt Funduszu Regionu Wałbrzyskiego

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego informuje, iż rozpoczął realizację projektu „Wskocz do sieci” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej. Założenia dotyczące opisywanego projektu zostały zaprojektowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

“Wskocz do sieci” to projekt partnerski, realizowany wspólnie z Doradztwem Ekonomiczno Finansowym Sp. z o.o. ze Świdnicy. Termin realizacji projektu do 31 lipca 2022 roku.

 

Projekt opiewa na kwotę 2 059 759,25 zł czego całość stanowi wkład z Unii Europejskiej.

 

Celem projektu jest rozwój potencjału społeczno-ekonomicznego podmiotów z grupy docelowej poprzez poszerzenie oferty wsparcia doradczego i szkoleniowego w zakresie tworzenia i rozwijania regionalnej i ponadregionalnej sieci przedsiębiorstw w tym partnerstw, klastrów, konsorcjów spółdzielczych działających na rynku komercyjnym.

 

Grupa docelowa

 

Projekt skierowany jest do 80 Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES), w tym 40 Przedsiębiorstw Społecznych(PS) oraz 20 przedsiębiorców z województwa: dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego oraz opolskiego.

 

Projekt składa się z 2 modułów:

 

• I moduł poświęcony zostanie włączaniu PS w działalność już istniejących klastrów,

• II dot. tworzenia ponadregionalnej sieci branżowej PES.

 

Działania

 

• Diagnoza potrzeb grupy docelowej stanowiąca podstawę do udzielenia wsparcia adekwatnego do potrzeb.Wsparcie doradczo-szkoleniowe zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami.

• Spotkania networkingowe poświęcone inicjowaniu partnerstw/sieci/klastrów/konsorcjów oraz dołączaniu do istniejących klastrów biznesowych.

• Tworzenie ponadregionalnej sieci branżowej.

• Kompleksowe wsparcie dla nowo utworzonej sieci branżowej oraz klastrów w tym przede wszystkim wsparcie w umożliwieniu trwałości porozumień dzięki zwiększeniu widoczności i budowaniu marki.

• Wymiana dobrych praktyk dot. dołączania do klastrów oraz tworzenia sieci branżowych

 

Co oferujemy?

 

• stałą opiekę specjalisty ds. przedsiębiorczości społecznej

• indywidualne doradztwo eksperta (ok. 4 000zł/podmiot)

• wsparcie marketingowe (ok. 1 000zł/podmiot )

• szkolenia i networking

• wizyty studyjne

• dostęp do bazy dobrych praktyk

• uczestnictwo w targach krajowych i międzynarodowych

 

Najważniejsze rezultaty projektu

 

• Wzrost potencjału networkingowego grupy docelowej,

• Przygotowanie rozwiązania modelowego: “Model wsparcia dla PES z zakresu inicjowania, tworzenia i rozwijania regionalnych i ponadregionalnych sieci podmiotów w tym partnerstw klastrów konsorcjów spółdzielczych”,

• Utworzenie co najmniej 1 ponadregionalnej sieci branżowej obejmującej co najmniej 12 PES, w tym co najmniej 1 konsorcjum spółdzielcze oraz 1 przedsiębiorcę niebędącego PES,

• Włączenie co najmniej 5 PS w działalność już istniejących ponadregionalnych klastrów zrzeszających przedsiębiorców.

 

Więcej informacji na stronie FRW: https://frw.pl/wskocz-do-sieci/

 

Data publikacji: 05.05.2021
...powrót

 

 

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica