Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy
Informacja o zamknięciu naboru wniosków o przyznanie grantów w projekcie „Nowa era biznesu – doradztwo dla MŚP z Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji”

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego informuje, że z dniem 7 marca 2019 roku zostaje zamknięty nabór wniosków o przyznanie grantów w projekcie „Nowa era biznesu – doradztwo dla MŚP z Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji”, realizowanym przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego w ramach Osi Priorytetowej nr 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działania nr 1.3 Rozwój przedsiębiorczości,  Poddziałania nr 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości, Schemat nr 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wnioski, które zostaną złożone po ww. terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Przesłanych dokumentów nie zwracamy.

Więcej informacji:
https://frw.pl/nowa-era-biznesu-doradztwo-dla-msp-z-legnicko-glogowskiego-obszaru-interwencji/

Data publikacji: 07.03.2019
...powrót

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica