Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy
Bon na Innowacje - wydłużenie oceny merytorycznej pierwszego naboru wniosków

OGŁOSZENIE

z dnia 12 czerwca 2018r.

Informujemy, że termin oceny merytorycznej wniosków z pierwszego naboru zostaje wydłużony do 29.06.2018r. Wydłużenie terminu spowodowane jest potrzebą kontaktu w wnioskodawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości we wnioskach oraz przedłużoną oceną formalną ze względu na potrzebę uzupełnienia wniosków przez grantobiorców.

Dolnośląscy Pracodawcy wraz z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej, wspólnie realizują Projekt Bon na Innowacje. Innowacyjność=Konkurencyjność, współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i Innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa; Poddziałanie 1.2.1. Innowacyjne przedsiębiorstwa; Schemat 1.2.C.b; Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje”.

Przedmiotem projektu Bon na Innowacje. Innowacyjność=Konkurencyjność jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw z sektora MŚP na terenie Dolnego Śląska. Działania programowe to: dofinansowanie w postaci bonu na innowacje, przeznaczonego na audyt technologiczny (nieobligatoryjnie, 5% wartości bonu) i usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia bądź rozwoju produktu lub technologii. Projekt przewiduje również pomoc przedsiębiorcom w postaci konsultacji i doradztwa w zakresie np. wstępnej oceny możliwości dofinansowania projektu czy wpisanie projektów MŚP w inteligentne specjalizacje regionu.

Regulamin wraz z formularzami dokumentów aplikacyjnych dostępny jest na witrynach internetowych: www.innowacje.dp.org.pl oraz www.dolnoslaskieinnowacje.pl.

Data publikacji: 12.06.2018
...powrót

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica