Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy
Jak skorzystać z funduszy unijnych? Kolejna Akademia DP już za nami!

Kolejna Akademia Dolnośląskich Pracodawców już za nami! Tym razem szkoliliśmy się w bardzo ważnym obecnie temacie, jakim są  fundusze unijne. Przedsiębiorcy otrzymali praktyczne wskazówki dotyczące aplikowania o środki unijne, poznali zasady kwalifikowalności wydatków oraz procedurę oceny wniosków. Ekspertem Akademii była Ewa Panek – praktyk i specjalista z zakresu funduszy unijnych, finansów i przedsiębiorczości. Pani Ewa jest wicedyrektorem firmy Dotacje Export Group Oddział w Wałbrzychu – zrzeszonej w Dolnośląskich Pracodawcach.

Podczas Akademii pracodawcy dowiedzieli się o ogłoszonych i planowanych naborach wniosków w różnych programach m.in. w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, w którym to przeznaczono 8,6 mld euro na zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, czy też w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, który przeznacza 4,7 mld euro na wsparcie rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Oprócz 6 programów krajowych istnieje również 16 programów regionalnych, wśród których województwo dolnośląskie dysponuje kwotą 2,25 mln euro na podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków miejskich i usprawnienie powiązań między nimi, zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej oraz przełamywanie barier strukturalnych na obszarach o niższym potencjale rozwojowym.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 składa się natomiast z 11 osi priorytetowych, zakładających finansowanie z dwóch uzupełniających się funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia!

Data publikacji: 22.06.2016
...powrót

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica