Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy
Champions Club - spotkanie liderów innowacji

Przegląd dostępnych instrumentów wsparcia finansowanego dla innowacyjnych firm z Dolnego Śląska, dyskusja na temat wzmocnienia rozwoju rynkowego liderów – to najważniejsze tematy spotkania w ramach Champions Club. Przedstawiciele biznesu oraz administracji publicznej wspólnie zastanawiali się, jak rozwijać innowacje i zwiększyć potencjał championów. Dolnośląscy Pracodawcy jako jedyna organizacja pracodawców byli partnerami tego wydarzenia.

Champions Club to dedykowane spotkanie dla firm uczestniczących w projekcie pilotażowym Banku Światowego i Ministerstwa Gospodarki, mające zamknięty charakter. W spotkaniu biorą udział wyselekcjonowane firmy z Dolnego Śląska, które mają najwyższy potencjał rozwoju. Ich ocena potrzeb dokonywana jest na podstawie wywiadów przez konsultantów Banku Światowego. Projekt adresowany jest w głównej mierze do przedsiębiorstw MŚP z Dolnego Śląska, które inwestują w innowacje oraz działalność B+R, a także chcą skorzystać ze wsparcia publicznego na poziomie krajowym.

Spotkanie Champions Club z udziałem przedstawicieli PARP, NCBiR oraz Urzędu Marszałkowskiego było okazją do wspólnego zastanowienia się nad warunkami prowadzenia działalności B+R na Dolnym Śląsku i zaprezentowania rozwiązań podnoszących potencjał przedsiębiorstw do tworzenia innowacji. Polska, według Globalnego Rankingu Innowacyjności (Global Innovation Index), zajmuje dopiero 45 miejsce na 143 państwa - pomimo dostępu do finansowani z Unii Europejskiej, posiadania znakomitych specjalistów, darmowego szkolnictwa wyższego i innych względnie sprzyjających warunków do realizacji innowacyjnych przedsięwzięć .

Dolnośląscy Pracodawcy  - jedyna organizacja pracodawców w roli partnera projektu Banku Światowego, zaprezentowali praktyczne funkcjonowanie Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO). Dzięki PPO przedsiębiorstwa mogą wskazywać kierunki oraz obszary wsparcia, jakie mogą być finansowane ze środków publicznych. Jak wynika z analiz Banku Światowego – około 60 proc. firm MSP jest zainteresowanych przystąpieniem do PPO.

- Efektywne działania mające na celu zwiększenie zaangażowania przedsiębiorców w kształtowanie polityki innowacji w Polsce są bardzo ważne, ponieważ  firmy będą miały kluczowy wpływ na rozdysponowanie około 10 mld euro, które Polska ma do wydania z funduszy strukturalnych UE na lata 2014-2020 na rozwój innowacji i wsparcie tzw. inteligentnych specjalizacji w Polsce. Współpraca z Bankiem Światowym powinna być więc kontynuowana przez cały okres wdrażania funduszy europejskich, a także później - mówi Marcin Kowalski, koordynator konsultantów regionalnych Banku Światowego i wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców.

 


Więcej zdjęć w naszej
GALERII

Data publikacji: 06.11.2015
...powrót

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica