Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Związku DP - RELACJA
10 kwietnia 2015 odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Związku Dolnośląscy Pracodawcy.
 
Zarząd Związku zyskał nowego członka, otrzymał absolutorium dla dalszego działania oraz przedstawił osiągnięcia z ubiegłego 2014 i plany na 2015 rok.
 
Członkowie związku Dolnośląscy Pracodawcy zebrali się w Dworzysku, w Restauracji Babinicz w Szczawnie Zdroju. Przedstawiono sprawozdanie Zarządu Związku z działalności Związku za 2014 rok oraz sprawozdanie z działalności finansowej Związku za 2014 rok. Członkowie przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia obu sprawozdań.
 
 
Zarząd Związku otrzymał absolutorium z działalności merytorycznej i finansowej za 2014 rok. 
 
 
NOWY CZŁONEK ZARZĄDU
W związku z rezygnacją jednego z członków zarządu, Pawła Kędzierskiego, dyrektora oddziału Banku BGZ w Wałbrzychu, przeprowadzono wybory uzupełniające do składu Zarządu Dolnośląskich Pracodawców. W głosowaniu wybrany został Jarosław Misterek, który od dawna aktywnie uczestniczy w działaniach Związku oraz promuje go w poniedziałkowych audycjach gospodarczych w Radiu Wrocław. 
 
 
 
W związku z kandydowaniem do Zarządu Związku DP, Jarosław Misterek zrezygnował z zasiadania w komisji rewizyjnej. Na jego miejsce poprzez głosowanie powołano Piotra Eka, właściciela firmy Grupa Ek’s Polska.
 

Więcej zdjęć z wydarzenia w naszej GALERII ZDJĘĆ

Przyjęto także zmiany w statucie dotyczące wygasania mandatu osób zasiadających w organach kontrolnych i komisjach. 

Omówiono cele i priorytety związku na rok 2015. Podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Związku. 
 
 
CELE I PRIORYTETY DOLNOŚLĄSKICH PRACODAWCÓW 
 
 
 
 
Powołanie rady eksperckiej - rzecznictwo interesów
 
Podpisanie porozumienia o współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy (II kw 2015 r.)
 
Organizacja Debaty kandydatów na posłów i senatorów (wybory parlamentarne 2015 r.) z udziałem mediów regionalnych– IX 2015
 
Networking, integracja, klubu DP raz na dwa miesiące 
 
Kontynuacja współpracy z US, PUP, ZUS
 
Zwiększenie aktywności przedstawicieli DP w ciałach dialogu społecznego (WKDS, KM RPO, WRRP, PRRP)
 
Wzrost liczby zgłaszanych uwag, opinii, stanowisk do 10 (aktywne rzecznictwo interesów)
 
 
ZMIANY I OSIĄGNIĘCIA ZWIĄZKU DOLNOŚLĄSCY PRACODAWCY
 
 
 
 
 
 
 

Więcej zdjęć z wydarzenia w naszej GALERII ZDJĘĆ

 

Kinga RękawicznaMedia & Kreacja

Data publikacji: 14.04.2015
...powrót

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica