Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy
Podsumowanie osiągnięć roku 2014 i plany Dolnośląskich Pracodawców na rok 2015.
Podczas spotkania noworocznego 16 stycznia 2015 w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym „KRZYŻOWA” regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan - Dolnośląscy Pracodawcy (do lipca 2014 roku jeszcze pod nazwą Sudecki Związek Pracodawców) wraz ze swoimi członkami i zaproszonymi gośćmi podsumowali osiągnięcia roku 2014 oraz przedstawili plany i projekty na rok 2015.
 
Siłą naszego związku są przede wszystkim nasi członkowie. W roku 2014 ich liczba zwiększyła się do 140 pracodawców, zatrudniających 4745 osób. W 2014 roku przyjęliśmy w poczet naszych członków 44 nowe firmy.
 
Bardzo ważnym wydarzeniem 2014 roku była zmiana nazwy związku. Podczas nadzwyczajnego walnego zebrania członków związku 9.05.2014 roku podjęto uchwałę o zaprzestaniu używania nazwy: Sudecki Związek Pracodawców i zmianę jej na: Dolnośląscy Pracodawcy. Zmiana powodowana była głównie poszerzeniem zakresu działalości związku, zabieganiem o konkurencyjność dolnośląśkiej gospodarki oraz aktywnym reprezentowaniem interesów pracodawców z całego województwa.
 
- Do 2016 roku zamierzamy zostać najskuteczniejszą w działaniu, regionalną organizacją, reprezentującą interesy pracodawców na Dolnym Śląsku - zapowiada Artur Mazurkiewicz, prezes zarządu związku Dolnośląscy Pracodawcy. Oprócz tego cały czas merytorycznie współpracujemy z Konfederacją Lewiatan.
 
 
Jednym z najważniejszych elementów działalności związku Dolnośląscy Pracodawcy są stanowiska i udział w konsultacjach społecznych. - Aktywne rzecznictwo buduje potencjał organizacji – podkreślił Marcin Kowalski, Wiceprezes Zarządu Dolnośląskich Pracodawców.
 
W ubiegłym roku Zarząd i eksperci związku przygotowali 8 stanowisk. Wśród najważniejszych można wymienić:
1. Uwagi do projektu organizacji pracodawców do założeń ustawy dot. Kształtu i funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego i Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. 
2. Opinia do założeń i propozycji do projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów.
3. Wspólne stanowisko strony pracodawców Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych dotyczące propozycji zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – nowelizacja ustawy Ordynacja Podatkowa.
 
- Dzięki temu zwróciliśmy uwagę decydentom na problemy dolnośląskiego biznesu – zaznaczył prezes Artur Mazurkiewicz. - To realny wpływ na zmianę krajowego prawa – dodał. Spektakularnym przykładem była reakcja na nabór wniosków w ramach RPO który początkowo trwał jedynie przez 57 sekund (!). Teraz procedura została zmieniona, czas wydłużony i jest dostępna dla wszystkich. 
 
Jesteśmy obecni we wszystkich zespołach roboczych Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Bierzemy regularny udział w posiedzeniach Prezydium WKDS (spotkania co miesiąc inicjowane przez wojewodę dolnośląskiego). Nasi przedstawiciele zasiadają w najbardziej aktywnym zespole ds. rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, innowacji, polityki regionalnej z uwzględnieniem absorpcji środków unijnych (z ramienia związku Dolnoślascy Pracodawcy: Jarosław Misterek i Marcin Biskup, Joanna Kubik – Kolano). 
 
Prezes Artur Mazurkiewicz i Wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz
 
Wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz docenił współpracę z Dolnośląskimi Pracodawcami i Marcinem Kowalskim w ramach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych i w wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.
 
Sukcesem roku 2014 było powołanie 30 czerwca przez regionalne organizacje pracodawców w ramach Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego porozumienia pod hasłem: Koalicja Organizacji Pracodawców Dolnego Śląska. - To jedyna taka koalicja w Polsce – z dumą podkreślił Artur Mazurkiewicz.
 
Dolnośląscy Pracodawcy działają także aktywnie na Rynku Pracy. Mamy swoich przedstawicieli w:
Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia, Powiatowych Radzach Zatrudnienia w Wałbrzychu, Dzierżoniowie, Świdnicy i Kłodzku oraz Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Zgorzelcu . 
 
– Jeżeli jako pracodawcy macie problemy związane z rynkiem pracy lub instrumentami nim rządzącymi zgłaszajcie je do Dolnośląskich Pracodawców, a my będziemy przekazywać do powiatowych rad zatrudnienia i rozwiążemy problemy – apelował Tadeusz Choczaj, Wiceprezes Zarządu Dolnośląskich Pracodawców. – Warto także aktywnie uczestniczyć w pracach rad zatrudnienia. Będąc członkiem Dolnośląskich Pracodawców jest taka możliwość - zachęcał Choczaj. Zapowiedział także, że już w lutym 2015 roku planowane jest podpisanie porozumienia kształtującego zasady współpracy i promocji między pracodawcami a urzędami pracy i Wojewódzkim Dolnośląskim Urzędem Pracy. 
 
na zdjęciu od lewej:
Marcin Biskup, Członek Zarządu Dolnośląskich Pracodawców
Marcin Kowalski, Wiceprezes Zarządu Dolnośląskich Pracodawców 
Posłanka na Sejm Izabela Katarzyna Mrzygłocka
Marcelina Palonek, Dyrektor Biura regionalnego związku pracodawców Konfederacji Lewiatan - Dolnośląscy Pracodawcy
 
Podczas noworocznego spotkania DP w Krzyżowej swoją obecnością zaszczyciły posłanki na Sejm, Teresa Świło oraz Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Podziękowały za głos Dolnośląskich Pracodawców w interesie przedsiębiorców z całego kraju.
 
Związek Dolnośląscy Pracodawcy to także mnogość konferencji, warsztatów szkoleniowych, networking, kluby pracodawców, porady prawne i wsparcie w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych.
 
 
Na rok 2015 Dolnośląscy Pracodawcy przewidzieli m.in. 
Wzmocnienie struktur terenowych organizacji na Dolnym Śląsku (Wrocław, powiat jeleniogórski, powiat kłodzki),
Pozyskanie dwóch Projektów Unijnych,
Powołanie Rady Eksperckiej DP,
Jeszcze większą liczbę zgłaszanych uwag, opinii, stanowisk (aktywne rzecznictwo interesów),
Organizację Debaty gospodarczej z udziałem kandydatów na posłów i senatorów (wybory parlamentarne 2015 r.) oraz mediów regionalnych– IX 2015, 
Zwiększenie aktywności w ciałach dialogu społecznego (WKDS, KM RPO, WRRP, PRRP)
Rozwój istniejącej Grupy Zakupowej
Organizacja szkoleń i warsztatów dla zrzeszonych Przedsiębiorców w ramach Akademii Dolnośląskich Pracodawców 
Aktualne i rzetelne informowanie członków o  Funduszach UE na lata 2014-2020,
Organizacja merytorycznych Konferencji DP na terenie całego Dolnego Śląska
Organizacja wydarzeń w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości – XI 2015.
 
 
Naszą misją jest, aby pod koniec roku 2016 stać się: 
Właścicielem kategorii „Pracodawcy” (na Dolnym Śląsku)
Zgromadzić największą liczbę aktywnych przedstawicieli w ciałach dialogu społecznego na Dolnym Śląsku spośród wszystkich organizacji pracodawców,
Zgłosić największą liczbę uwag, opinii, stanowisk (aktywne rzecznictwo interesów),
Zrealizować co najmniej trzy projekty unijne,
Posiadać silną grupę zakupową.
 
 
 
Więcej zdjęć z wydarzenia w naszej GALERII ZDJĘĆ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data publikacji: 16.01.2015
...powrót
kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica