Aktualności » Konfederacja Lewiatan
Relacja: Zielone Finanse – 30 lat działalności EBORu

W czwartek 7.10. br. odbyło się spotkanie online Grupy eksperckiej/roboczej ds. Zrównoważonego Finansowania działającej w ramach Rady ds. Zielonej Transformacji Konfederacji Lewiatan, w którym wzięli udział przedstawiciele EBOR (Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju): Patryk Borzęcki – Associate Director, Regional Head of Manufacturing and Services oraz Robert Adamczyk –Associate Director, Senior Environmental Adviser. Spotkanie poświęcone było tematyce „Zielonego Finansowania, omawiane były zasady, które nim rządzą (m.in. Europejski Zielony Ład, Plan Zrównoważonego Finansowania w UE, Taksonomia, nowe wymagania regulacyjne), a także wybrane instrumenty finansowe z nim związane czy wybrane przykłady „zielonych projektów, w które EBOR był zaangażowany w ostatnim czasie.  Spotkanie odbyło się w formule online EBOR to międzynarodowa instytucja finansowa, która posiada najwyższa możliwą wiarygodność kredytową (AAA/Aaa) i jej obszar działalności obejmuje blisko 40 Państw. Akcjonariuszami banku są rządy państw, w tym także Polska, Komisja Europejska i EBI (Europejski Bank Inwestycyjny). W tym roku obchodzi 30 rocznicę działalności. Głównym zadaniem banku jest wspieranie i dopełnianie oferty banków komercyjnych, jest przygotowany do tego, by brać na siebie wyższy poziom ryzyka np. poprzez dłuższy okres finansowania.Polska jest jednym z głównych krajów działalności banku– rocznie realizuje blisko 20–30 projektów o wartości ok. 3–4 mld PLN.Strategia EBOR na lata 2018–2023 zakłada promowanie transformacji w kierunku „zielonej gospodarki: Poprawa efektywności energetycznej i efektywnego gospodarowania zasobamiZwiększenie użycia energii ze źródeł odnawialnych / Bardziej zróżnicowany miks energetycznyMniejsze zanieczyszczenie powietrza / Poprawa efektywnego gospodarowania zasobami lokalnymi  Po prezentacji wśród Uczestników spotkania wywiązała się merytoryczna dyskusja nt. konsekwencji obowiązywania nowych regulacji (tj. raportowania niefinansowego dla spółek z sektora innego niż finansowy), przyszłości rynku kredytowego, nowych wyzwań, przed którymi stoją polskie przedsiębiorstwa czy zjawiska „greenwashingu.Rada ds. Zielonej Transformacji to Rada o charakterze horyzontalnym składająca się z członków Konfederacji Lewiatan pracująca nad inicjatywami regulacyjnymi i strategicznymi w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Rada składa się z Prezydium Rady oraz Rady Członkowskiej.Celem pracy Rady jest: Przekazywanie członkom Konfederacji Lewiatan aktualnych informacji nt. poszczególnych inicjatyw w ramach EZŁ mających bezpośredni lub pośredni wpływ na prowadzenie działalności gospodarczejOpiniowanie i konsultowanie regulacji oraz strategii wchodzących w skład EZŁ, w tym przygotowywanie ekspertyzy merytorycznejWypracowywanie stanowisk, opinii do regulacji i strategii wchodzących w skład EZŁAktywna współpraca z administracją publiczną nad ostatecznym kształtem proponowanych rozwiązańOrganizacja spotkań, konferencji itd. w obszarze EZŁ w Warszawie i Brukseli. W ramach Rady Członkowskiej powołanych zostało 5 grup roboczych/eksperckich: Ambicje klimatyczne – Polityka klimatyczna: jak ambitne cele EU i PL, jakie strategiczne warunki ich przyjęcia z punktu widzenia biznesu, inne;Regulacje – Legislacja/regulacje w obszarze klimat–energia;Polityka przemysłowa – Strategia przemysłowa UE, integracja sektorowa, Innowacje technologiczne, inne;Zrównoważona mobilność – Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności, Infrastruktura paliw alternatywnych i transeuropejska sieć transportowa, inne;Zrównoważone finansowanie – Odnowiona Strategia Zrównoważonego Finansowania, polityka podatkowa, inne.

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 11.10.2021
...powrót

 

 

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica