Aktualności » Konfederacja Lewiatan
Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. w formie wideokonferencji

• Wspólnik w zgromadzeniu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będzie mógł wziąć udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, np. przez wideokonferencję – przewiduje projekt zmian w Kodeksie spółek handlowych. • Konfederacja Lewiatan uważa, że to potrzebne rozwiązanie, które usprawni funkcjonowanie spółki z o.o. – Pozwoli ono rozwiać pojawiające się do tej pory wątpliwości co do możliwości przeprowadzenia zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i usunąć ewentualne przeciwwskazania prawne – mówi Adrian Zwoliński, ekspert Konfederacji Lewiatan.Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są zróżnicowaną grupą w polskiej gospodarce – od dużych podmiotów o złożonej organizacji wewnętrznej po takie prowadzące działalność gospodarczą na niedużą skalę. Na koniec 2017 roku w rejestrze REGON wpisanych było 451,9 tys. spółek z o.o. (wzrost o 7,4% w porównaniu z 2016) . Zaproponowane rozwiązanie, przy obecnych łatwo dostępnych możliwościach technologicznych, usprawni funkcjonowanie spółek. Jest to istotne zwłaszcza w obliczu powszechnej informatyzacji i możliwości zdalnego wykonywania zadań. Niewątpliwą zaletą proponowanych rozwiązań jest ,,neutralność technologiczna tj. pozostawienie podmiotom gospodarczym swobody w wyborze środków technologicznych.  – Proponujemy wprowadzenie niewielkiej, ale potrzebnej zmiany do treści jednego z artykułów. Chodzi o to, aby w miejscu w którym mowa o elektronicznej komunikacji w czasie rzeczywistym zwrot ,,dwustronną komunikację zastąpić zwrotem „wielostronną komunikację. Ta zmiana pozwoli uniknąć ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych. Często wspólników spółki z o.o. jest więcej niż dwóch, zatem ,,wielostronna komunikacja lepiej oddaje istotę regulacji – dodaje Adrian Zwoliński.Konfederacja Lewiatan 

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 11.01.2019
...powrót

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica