Działalność » Sekcje » Sekcja Kobiet Biznesu

Sekcja Kobiet Biznesu

Sekcja w swojej kluczowej działalności ma stworzyć forum do wymiany doświadczeń oraz współpracy pomiędzy Kobietami Biznesu, członkiniami Dolnośląskich Pracodawców, a także wspierać działalność kobiet w biznesie. Ponadto istotnym aspektem działalności Sekcji jest jej włączenie się w inicjatywy popularyzujące aktywność kobiet w biznesie.

Główne cele Sekcji Kobiet Biznesu to :

v  stworzenie forum do wymiany doświadczeń oraz współpracy pomiędzy Kobietami Biznesu działającymi w ramach Dolnośląskich Pracodawcach;

v  wspieranie działalności kobiet w biznesie;

v  popularyzowanie dobrych praktyk w zakresie promocji zatrudniania kobiet;

v  nawiązywanie współpracy ze stowarzyszeniami wspierającymi przedsiębiorczość kobiet;

v  wspieranie kobiet rozpoczynających działalność gospodarczą oraz rozwijających biznes.

Na spotkania Sekcji zapraszane są także w charakterze gości specjalnych Panie, które realizują projekty nakierowane na zwiększenie przedsiębiorczości kobiet oraz odniosły sukcesy w biznesie.

Podczas spotkań Sekcji Panie mają także okazje opowiedzieć o własnych biznesach, sukcesach, przedsięwzięciach oraz usługach, rabatach dedykowanych dla Sekcji.

Przewodniczącą Sekcji Kobiet Biznesu jest radca prawny dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska  z Kancelarii Radców Prawnych dr P. Bojarski, dr K. Schmidt – Kwiecińska sp. partnerska.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat działania Sekcji i członkostwa można uzyskać w siedzibie Dolnośląskich Pracodawców lub mailowo kontaktując się z Przewodniczącą Sekcji Katarzyną Schmidt – Kwiecińską: k.schmidt@bojarski.net.pl.

Serdecznie zapraszamy do członkostwa w Sekcji Kobiet Biznesu.                                                                                                

Pobierz wniosek o przystąpnienie do sekcji

 

Aktualności ze spotkań sekcji
 
13 listopada 2014 r. odbyło się spotkanie Sekcji Kobiet Biznesu działającej przy Dolnośląskich Pracodawcach. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały wyniki raportu w zakresie zarządzania różnorodnością w firmach zrzeszonych w Dolnośląskich Pracodawcach, a także podsumowano wydarzenia poświęcone aktywności kobiet organizowanych w regionie. Omówiono  plany związane z działalnością Sekcji w 2015 roku, wyznaczono główne cele oraz opracowano harmonogram dalszych działań.  
W spotkaniu uczestniczył gość specjalny - Pani Elżbieta Polewska Członkini Rady Programowej Stowarzyszenia „Dolnośląski Kongres Kobiet”.
 

Spotkania Sekcji Kobiet Biznesu

Pierwsze  spotkanie nowoutworzonej Sekcji Kobiet Biznesu przy Dolnośląskich Pracodawcach odbyło się w dniach 8 i 11 kwietnia w Wałbrzychu oraz Wrocławiu.  W trakcie spotkań omówiono główne cele, założenia i oczekiwania.  Uczestniczki podzieliły się przemyśleniami odnośnie aktywności kobiet w biznesie oraz zaprezentowały własne pomysły na funkcjonowanie Sekcji.  Opowiedziały także o inicjatywach promujących aktywność kobiet, w których miały możliwość uczestniczenia w przeszłości. Poinformowały także o przyszłych wydarzeniach. Do Sekcji przystąpiło 11 członkiń.  W trakcie spotkań Panie poruszyły tematy związane z istnieniem barier dla rozwoju przedsiębiorczości kobiet, zarządzaniem różnorodnością w miejscu pracy, zatrudnianiem kobiet i mężczyzn. Dyskutowano temat proporcji w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn w firmach zrzeszonych w Związku. Zaproponowano, aby zanalizować dane przekazywane przez pracodawców do Związku oraz przygotować raport z ich wyników. Takie analizy mogłyby się stać istotnym punktem wyjścia dla zdiagnozowania świadomości pracodawców odnośnie zarządzania różnorodnością. Wyniki poddane zostałyby następnie pod dyskusję wśród pracodawców.  Uczestniczki wydarzenia wypełniły deklarację przystąpienia do Sekcji oraz ankietę pod kątem oczekiwań oraz pomysłów związanych z funkcjonowaniem Sekcji. Ankieta pokazała, że koniecznym jest rozważenie spotkań w dwóch kluczowych miastach : Wrocław i Wałbrzych. Ich organizacja powinna odbywać się jako odrębne spotkanie w kalendarzu, w innym terminie niż Kluby Pracodawców.  Ogromną zaletą spotkania było umożliwienie Paniom wzajemnego poznania oraz wymiany doświadczeń w prowadzeniu własnych biznesów.

 

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica