Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy
Bon na Innowacje - wydłużenie terminu naboru wniosków!

OGŁOSZENIE Z DNIA 21 marca 2018r.

Informujemy, że termin naboru Wniosków o udzielenie Grantu w ramach projektu Bon na Innowacje Innowacyjność=Konkurencyjność!, został wydłużony do 09 kwietnia 2018r.

Dolnośląscy Pracodawcy wraz z  Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej, wspólnie realizują Projekt Bon na Innowacje. Innowacyjność=Konkurencyjność, współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej -  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i Innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa; Poddziałanie 1.2.1. Innowacyjne przedsiębiorstwa; Schemat 1.2.C.b; Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje”.

W ramach projektu rozpoczęto pierwszy nabór Wniosków o udzielenie Grantu na pokrycie zakupu usług realizowanych przez jednostki badawczo-rozwojowe rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Realizatorzy zdecydowali o przedłużeniu terminu naboru do 09 kwietnia 2018r.

Nowy termin składania wniosków:

15.03.2018r. – 09.04.2018r., do godz. 15.00

Przedmiotem projektu Bon na Innowacje. Innowacyjność=Konkurencyjność jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw z sektora MŚP na terenie Dolnego Śląska. Działania programowe to: dofinansowanie w postaci bonu na innowacje, przeznaczonego na audyt technologiczny (nieobligatoryjnie, 5% wartości bonu) i usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia bądź rozwoju produktu lub technologii. Projekt przewiduje również pomoc przedsiębiorcom w postaci konsultacji i doradztwa w zakresie np. wstępnej oceny możliwości dofinansowania projektu czy wpisanie projektów MŚP w inteligentne specjalizacje regionu.

Regulamin wraz z formularzami dokumentów aplikacyjnych dostępny jest na witrynach internetowych: http://www.innowacje.dp.org.pl oraz http://www.dolnoslaskieinnowacje.pl.

Data publikacji: 29.03.2018
...powrót

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica