Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy
Wkrótce pierwsze pożyczki z RPO WD trafią do przedsiębiorców

Oferta finansowania inwestycji dla dolnośląskich przedsiębiorstw rozszerza się. Znamy już pośredników finansowych, którzy będą udzielać preferencyjnych unijnych pożyczek dla firm MŚP.

Bank Gospodarstwa Krajowego wyłonił tzw. pośredników finansowych, którzy będą oferować wsparcie bezpośrednio firmom MŚP w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Wśród wybranych w drodze przetargu pośredników są: Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. (lider konsorcjum), Polska Fundacja Przedsiębiorczości, ECDEF S.A. (lider konsorcjum), Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (lider konsorcjum) oraz Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.

Lokalni przedsiębiorcy uzyskają dostęp do preferencyjnych pożyczek. Szczegółowe warunki udzielanego wsparcia powinniśmy poznać jeszcze w tym miesiącu. Dolnośląscy Pracodawcy uważają, że nowe instrumenty uzupełnią lukę na rynku w zakresie finansowania przedsięwzięć rozwojowych.

- To będzie ważny krok w budowaniu skutecznej i atrakcyjnej oferty tworzonej z myślą o potrzebach rozwojowych mikro, małych i średnich firm na Dolnym Śląsku – mówi Marcin Kowalski, wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców – regionalnego związku pracodawców Konfederacji Lewiatan.

- Niezwykle ważne jest również to, że wkład finansowy, po wykorzystaniu, może być ponownie wykorzystany w systemie wsparcia przedsiębiorczości, dzięki czemu z funduszy skorzystają kolejne firmy MŚP – podkreśla.

Oprócz unijnych dotacji, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dolnośląskich przedsiębiorstw, na rynku pojawią się kolejne instrumenty, które posłużą do finansowania inwestycji.

Bank Gospodarstwa Krajowego w listopadzie 2016 roku podpisał umowę z Województwem Dolnośląskim reprezentowanym przez Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą, w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Celem programu jest wzmocnienie potencjału konkurencyjnego firm MŚP, zdolności do rozszerzenia działalności o nowe innowacyjne produkty lub usługi oraz zwiększenie ich produktywności.

W poprzedniej perspektywie finansowej Bank Gospodarstwa Krajowego realizował analogiczny projekt w zakresie mikro, małych i średnich przedsiębiorców w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - JEREMIE.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości.

Dolnośląscy Pracodawcy,
 regionalny związek pracodawców Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 13.09.2017
...powrót

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica