Aktualności » Konfederacja Lewiatan
Pracodawcy apelują do posłów o rezygnację z opodatkowania CIT-em spółek komandytowych

• Organizacje pracodawców apelują do posłów o przyjęcie poprawki Senatu, zakładającej rezygnację z opodatkowania CIT–em spółek komandytowych.• Odrzucenie dodatkowego podatku uchroni polskie firmy rodzinne przed wysokimi kosztami, w czasie gdy borykają się ze skutkami epidemii Covid–19. W liście do Elżbiety Witek, marszałek Sejmu, Konfederacja Lewiatan, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Business Centre Club, Pracodawcy RP oraz Krajowa Izba Doradców Podatkowych, przekonują, że podwójne opodatkowanie spółek komandytowych, jest szkodliwe dla gospodarki i przedsiębiorców. Wbrew twierdzeniom zawartym w uzasadnieniu do ustawy, spółki komandytowe nie służą do optymalizacji podatkowej. Są w większości przypadków powoływane przez polskich przedsiębiorców prowadzących opodatkowaną w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą, którzy z racji osiągnięcia określonego zaawansowanego stopnia rozwoju potrzebują odpowiedniego ukształtowania zasad zarządzania spółką, prowadzenia jej spraw oraz ograniczenia ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Propozycje zmierzające do nadania statusu podatnika podatku CIT spółkom komandytowym oparte są na błędnych założeniach, co do istoty spółki komandytowej oraz na błędnych wnioskach z przeprowadzonych analiz dotyczących przyczyn rosnącej popularności spółki komandytowej w Polsce – czytamy w apelu organizacji pracodawców. Zdaniem przedsiębiorców spółka komandytowa pozwala bezpiecznie prowadzić firmę, z uwagi na ukształtowanie zasad odpowiedzialności poszczególnych grup wspólników. Jej powołanie jest zwykle naturalnym etapem rozwoju biznesu, w szczególności jego sukcesji na rzecz najbliższych i nie prowadzi do zmniejszenia obciążeń podatkowych w porównaniu do jednoosobowej działalności gospodarczej. Wskazywanie chęci osiągnięcia jakiejkolwiek optymalizacji podatkowej jest więc nieprawdziwe i nieuzasadnione. Ustawa tak naprawdę nałoży na przedsiębiorców dodatkowe obciążenia podatkowe (podwójne opodatkowanie), wbrew licznym zapowiedziom rządu. Nakładanie dodatkowych obciążeń podatkowych tuż przed zakończeniem roku podatkowego, w okresie największego kryzysu gospodarczego od 30 lat, kiedy przedsiębiorstwa walczą o przetrwanie i utrzymanie miejsc pracy jest w naszym przekonaniu działaniem na szkodę gospodarki i polskich przedsiębiorców! Co więcej, tak istotne dla przedsiębiorców zmiany, mające kluczowe znaczenie dla kontynuowania działalności przez kilkadziesiąt tysięcy polskich firm rodzinnych, zostały przyjęte bez uszanowania ustawowego prawa do uczestniczenia przez zainteresowanych w konsultacjach społecznych aktów prawnych – termin na przedstawienie stanowiska w konsultacjach wynosił jedynie dwa dni robocze.Krytykowane przepisy naruszają wyrażoną w Konstytucji zasadę demokratycznego państwa prawnego polegającą na ochronie zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa. Apelujemy o przyjęcie poprawki, która pozwoli uratować dziesiątki tysięcy polskich firm oraz da czas, aby w ramach współpracy przedsiębiorców z Ministerstwem Finansów wypracować w przyszłości regulację, która z jednej strony realizowałaby cele wskazane w uzasadnieniu projektu tej ustawy (niewskazujące na chęć osiągnięcia dodatkowych dochodów kosztem przedsiębiorców) i chroniła polskie przedsiębiorstwa rodzinne, które w znaczącej mierze budują polską siłę gospodarczą oraz są łącznie największym pracodawcą w Polsce – napisali przedsiębiorcy.Apel pracodawców Konfederacja Lewiatan  

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 27.11.2020
...powrót
kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica