Aktualności » Konfederacja Lewiatan
AI Challengers – relacja z konferencji w Pradze

W Pradze odbyło się spotkanie zorganizowane z inicjatywy Konfederacji Przemysłu Republiki Czeskiej (Svaz průmyslu a dopravy ČR) dotyczące sztucznej inteligencji oraz nowych technologii. Udział wzięli przedstawiciele 17 organizacji biznesowych i platform z 9 państw Europy Środkowo– Wschodniej: Czech, Słowacji, Słowenii, Polski, Litwy, Bułgarii, Węgier, Rumunii i Chorwacji. W wydarzeniu AI Challengers uczestniczyła również Konfederacja Lewiatan. Celem spotkania była rozmowa na temat poziomurozwoju sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej, w szczególności w krajach Europy Środkowo–Wschodniej, a także wymiana doświadczeń poszczególnych państw. Spotkanie miało również na celu zacieśnienie współpracy między zgromadzonymi podmiotami i wypracowanie wspólnego stanowiska w kwestii rozwoju agendy cyfrowej na poziomie Unii Europejskiej. Wydarzenie to, inicjujące regionalną współpracę w zakresie sztucznej inteligencji i nowych technologii, było odpowiedzią na zapowiadaną przez Komisję Europejską publikację Białej Księgi, dotyczącej planu rozwoju, a także możliwych regulacji sztucznej inteligencji. Warto podkreślić, że planowana regulacja niewątpliwie będzie miała znaczący wpływ na konkurencję między podmiotami biznesowymi oraz sytuację gospodarczą krajów Europy Środkowo–Wschodniej. Uwzględniając obecną nierówną pozycję państw Europy Środkowo– Wschodniej w porównaniu z państwami Europy Zachodniej, widoczną w licznie specjalistów z obszaru sztucznej inteligencji czy dedykowanych instytucji badawczych, a także tworzonych rozwiązań opartych na przedmiotowej technologii, można przypuszczać, iż już widoczna dysproporcja jedynie się zwiększy. Jednocześnie zwrócono uwagę na potrzebę zacieśnienia kooperacji między środowiskami rządowymi, biznesowymi oraz akademickimi.W trakcie wydarzenia podpisane zostało również wspólne stanowisko, które zawierało 5 głównych postulatów:nawiązanie dialogu między decydentami politycznymi, specjalistami w dziedzinie sztucznej inteligencji, podmiotami biznesowymi oraz instytucjami społeczeństwa obywatelskiego w zakresie odpowiedzialnego rozwoju i zastosowania sztucznej inteligencji, w sposób gwarantujący uczciwość, bezpieczeństwo i odpowiedzialność prawną.podkreślenie pozytywnego wpływu rozwoju sztucznej inteligencji na różne dziedziny życia, z zachowaniem poszanowania dla danych osobowych i ochrony prywatności, przy jednoczesnej aktywności decydentów politycznych, którzy nie dopuszczą do nadmiernej i niepotrzebnej regulacji prawnej w zakresie sztucznej inteligencji,efektywne korzystanie z wytycznych przygotowanych przez Komisję Europejską, uwzgledniających możliwość samoregulacji i współregulacji;ograniczenie działań zmierzających do tworzenia nowych, złożonych i niejednokrotnie kolidujących ze sobą norm prawnych przy jednoczesnym pełnym i prawidłowym wykorzystaniu istniejących rozwiązań prawnych;świadomość negatywnych aspektów sztucznej inteligencji nie powinna prowadzić do zakazania jej zastosowania choćby w kwestii technologii rozpoznawania twarzy – należy zastosować podejście oparte na analizie ryzyka, biorące pod uwagę odmienne normy prawne dla różnych typów ryzyka.Podczas spotkania podjęto decyzję o przesłaniu wspólnego stanowiska (kliknij tutaj aby pobrać tekst) do odpowiednich przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego. Konfederacja Lewiatan dołączyła do tej inicjatywy i włączy się w działania mające na celu prezentację uzgodnionego stanowiska. Autorka: Elżbieta Dziuba, ekspertka Konfederacji Lewiatan

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 13.02.2020
...powrót
kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica