Aktualności » Konfederacja Lewiatan
Perspektywy dla biznesu w ramach europejskiej polityki kosmicznej – dyskusja z udziałem polskich firm w Brukseli

Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE, Konfederacja Lewiatan razem ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) oraz Business&Science Poland zorganizowali wspólnie konferencję pt. „European Space Policy – perspectives for business, która odbyła się 6 listopada w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli. Konferencję uroczyście otworzył Ambsador Andrzej Sadoś, a w panelach o szansach jakie dla przemysłu stwarza Program Kosmiczny UE i Horyzont Europa dyskutowali przedstawiciele Komisji Europejskiej, firm i eksperci. Konferencja ta została zorganizowana z inicjatywy Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE oraz Konfederacji Lewiatan. „Czas wykorzystać szansę, którą rozwój tej branży stwarza dla całej gospodarki. Polityka kosmiczna będzie jednym z priorytetów dla nowej Komisji i firmy muszą być świadome możliwości jakie daje im unijne dofinansowanie – powiedziała Kinga Grafa, dyrektor biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli. Matthias Petschke z Komisji Europejskiej stwierdził, że ważne są nie tylko jasne i przejrzyste zasady ubiegania się o dofinasowanie dla firm, ale także stworzenie przez państwa członkowskie dobrego środowiska biznesowego sprzyjającego inwestycjom w badania i innowacje w przemyśle kosmicznym, także dla sektora MŚP i start–upów. Oskar Zdunek, przedstawiciel Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego pokazał przykłady projektów Europejskiej Agencji Kosmicznej, w których brały udział polskie firmy. Na konferencji okazję do zaprezentowania się miały firmy z polskiego sektora kosmicznego: CloudFerro, N7 Space, PCO SA, Thales Alenia Space, WZK, Airbus Poland, które przedstawiły swój profil działalności oraz największe osiągnięcia. Zaprezentowały się także polskie instytuty badawcze, takie jak: Centrum Badań Kosmicznych PAN i Institute Aviation Network Łukasiewicz. W następnych panelach Komisja przedstawiła możliwości jakie daje program Copernicus, Galileo/EGNOS oraz nowe inicjatywy takie jak Govsatcom i SSA dla firm kosmicznych. Przedstawiciele Komisji mówili także o funduszach, z których może korzystać sektor kosmiczny w ramach Horyzontu 2020 oraz InvestEU i przyszłego programu Horyzont Europa. W tym kontekście należy przypomnieć, że to ile środków będzie przeznaczone na programy UE w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2021–2027 zależy od porozumienia miedzy państwami członkowskimi. Ze względu na przedłużający się Brexit, takie porozumienie nie zostanie osiągnięte przed czerwcem 2020 r. Piotr Świerczyński z Krajowego Punktu Kontaktowego mówił o dotychczasowym uczestnictwie Polski w Horyzoncie 2020, natomiast przedstawicielka firmy ITTI przekonywała, że można o te środki zabiegać z sukcesem. Dyskusja dotyczyła także synergii pomiędzy unijną polityką obronną i kosmiczną, czego przykładem jest działalność firmy PCO. Poniżej znajduje się szczegółowa agenda i zdjęcia z konferencji.

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 08.11.2019
...powrót
kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica