Aktualności » Konfederacja Lewiatan
Międzynarodowe doświadczenia kształcenia zawodowego

Kształcenie zawodowe było tematem konferencji zorganizowanej przez AHK 11 września br. Rosnące zapotrzebowanie na pracowników, brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry oraz coraz bardziej odczuwalny niż demograficzny stanowią wyzwanie zarówno dla polskiej jak i europejskiej gospodarki. Kształcenie zawodowe jest jedną z możliwości rozwiązania tych problemów. W trakcie prezentacji i paneli dyskusyjnych uczestniczy konferencji mówili o wzajemnych oczekiwaniach instytucji edukacji oraz firm i przedstawicieli związków branżowych. Punktem wyjścia były prezentacje dobrych praktyk niemieckich firm realizujących programy kształcenia zawodowego w różnych krajach Unii Europejskiej. Wszyscy prelegenci podkreślali konieczność współpracy pomiędzy firmami i szkołami na poziomie lokalnym. Tylko dzięki takim działaniom możliwe jest stworzenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami. Przedsiębiorcy mówili o potrzebie zaangażowania samorządów w realne działania oraz tworzenia ekosystemu zachęcającego firmy do strategicznej współpracy ze szkołami. Wyzwaniem jest szybkie reagowanie na potrzeby biznesu w obszarze dostosowania programów kształcenia do aktualnych, a przede wszystkim przyszłych potrzeb kompetencyjnych. Ważne są także działania promocyjne odbudowujące etos i tradycję kształcenia zawodowego. Tylko takie działania, połączone z wczesnym doradztwem zawodowym i prezentacją nowoczesnych procesów wytwarzania są w stanie odbudować zainteresowanie młodych, a także ich rodziców praktycznym kształceniem zawodowym. Panele dyskusyjne zostały poprzedzone wystąpieniami przedstawicieli ministerstw. O strategii rozwoju dla Polski w zakresie budowania kadry mówił Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów.  Na temat współpracy uczelni wyższych i przemysłu opowiadał Piotr Dardziński, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Założenia ministerstwa oraz perspektyw dla edukacji zawodowej w Polsce  prezentował Piotr Bartosik , Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Doświadczenia i plany w zakresie polityki zabezpieczenia kadr dla gospodarki niemieckiej przedstawi Susanne Burger, Dyrektor Działu Europa z Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań (BMBF). Podczas dwóch paneli: Kształcenie zawodowe wyzwaniem – wspólne zadania dla polityki i gospodarki oraz „Aktywny czy bierny pracodawca odniesie sukces na rynku pracy? Jak przedsiębiorca może zwiększyć swoje szanse na rynku pracy poprzez edukację zawodową? zaproszeni goście z Niemiec, Polski, Portugalii, Słowacji i Węgier przedstawili na podstawie wybranych projektów własne doświadczenia dotyczące realizacji kształcenia zawodowego w swoim kraju. Międzynarodowe doświadczenia kształcenia zawodowego z perspektywy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zaprezentowała Nicola Brandt, ekspert z departamentu ekonomiczny OECD.  W konferencji udział wziął Jakub Gontarek.  

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 12.09.2017
...powrót

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica