Działalność » Z wizytą u Członków DP » Opis inicjatywy ,,Z wizytą u Członków DP"

,,Z wizytą u Członków Dolnośląskich Pracodawców" to inicjatywa, dzięki której mamy wielką przyjemność odwiedzać nasze firmy członkowskie, pielęgnując dobre relacje na rzecz dalszej, owocnej współpracy. 

Dzięki bezspośrednim spotkaniom w zrzeszonych w naszym Związku firmach mamy okazję przyjrzeć się ich codziennemu funkcjonowaniu, osobiście docenić sukcesy firmy,  zwrócić uwagę na jej potrzeby, szanse pomyślnego rozwoju, ale także na doskwierające problemy, które będziemy chcieli wspólnie rozwiązać.

Podczas wizyt wręczamy naszym Członkom Certyfikat Członkostwa w Dolnośląskich Pracodawcach z podpisem Pani Henryki Bochniarz - prezydent Konfederacji Lewiatan oraz Pana Artura Mazurkiewicza - Prezesa Zarządu Dolnośląskich Pracodawców. Certyfikat podkreśla znaczenie Państwa członkostwa w zabieganiu o dobre warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i w Unii Europejskiej oraz w dbaniu o pozytywny wizerunek pracodawców w społeczeństwie. Wręczając Państwu certyfikaty chcemy wyrazić wdzięczność za przyłączenie się do naszego grona oraz docenić za wkład w pracę na rzecz biznesu.


 

Zobacz więcej zdjęć z wizyt u naszych Członków

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica