Aktualności » Konfederacja Lewiatan
Młodzi chcą zmian w systemie praktyk i staży studenckich

Przeprowadzenie programu pilotażowego opartego na częściowym refundowaniu kosztu przyjęcia praktykanta, zwiększenie zaangażowania organizacji wspierających rozwój kompetencji miękkich w program nauczania i uzależnienie liczby zdobywanych punktów ECTS od jakości staży – to najważniejsze zmiany, które proponuje Forum Młodych Lewiatan w stażach i praktykach studenckich. Forum Młodych Lewiatan przedstawiło te propozycje minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lenie Kolarskiej–Bobińskiej.– Zmiana struktury wiekowej społeczeństwa, jaka dokona się w najbliższej dekadzie, to doskonała okazja do jakościowej reformy systemu szkolnictwa wyższego. Liczba studentów zmniejsza się od 2005 i trend ten się utrzyma z uwagi na prognozowane zmniejszenie liczby ludzi młodych (19–24 lata) w nadchodzącej dekadzie o ponad jedną trzecią. Sposobem na zachęcenie większej liczby młodych osób do studiowania jest stworzenie mechanizmów gwarantujących im powodzenie na rynku pracy. Takim mechanizmem powinno być zapewnienie wysokiej jakości staży i praktyk. To perspektywa znalezienia dobrze płatnej pracy zachęca do rozpoczęcia studiów – mówi Jakub Gontarek z Forum Młodych Lewiatan.Bazując na doświadczeniach krajów rozwiniętych w ramach włączenia środowiska pracodawców w proces formułowania programu nauczania Forum Młodych Lewiatan proponuje przeprowadzenie programu pilotażowego opartego na częściowym refundowaniu kosztu przyjęcia praktykanta. Głównym jego celem byłoby wypracowanie mechanizmu zachęcającego do organizowania praktyk przez firmy poprzez refundację części ponoszonych przez nie kosztów. Problem praktyk uzależniony jest przede wszystkim od zaangażowania ludzi młodych. W Polsce studenci zdobywają zaliczenia w ramach punktów ECTS. W czasie roku akademickiego na 60 pkt za średnio 800 godzin spędzonych na zajęciach, jedynie 3 pkt ECTS uzyskuje się za 120 godzin praktyk zawodowej. – Tę dysproporcję student widzi. I jeśli ma wybrać nieciekawy wykład za 3 pkt w wymiarze 30 godzin lub praktykę trwającą 120 godzin, którą musi po pierwsze sam znaleźć, to większość decyduje się na zajęcia teoretyczne. Dlatego jesteśmy zdania, że należałoby zwiększyć liczbę punktów ECTS, które można zdobyć w ramach praktyk i uzależnić ich uzyskiwanie od jakości staży – dodaje Jakub Gontarek.Chodzi również o zwiększenie zaangażowania organizacji wspierających rozwój kompetencji miękkich i doradztwa zawodowego w program nauczania. Cennym wsparciem dla studenta byłyby warsztaty prowadzone na uczelniach przez osoby, specjalnie przygotowane do kształtowania kompetencji miękkich dopasowanych do oczekiwań pracodawców w ramach określonego kierunku studiów. Jest to najważniejszy wymóg przy przyjmowaniu praktykanta jaki zgłaszają pracodawcy. Organizatorzy praktyk oczekują przede wszystkim zaangażowania, dpowiedzialności, samodzielności oraz umiejętności budowania relacji z ludźmi. Szkoleniom i warsztatom powinien towarzyszyć monitoring losów absolwentów szkół wyższych oraz system oceny ośrodków akademickich na podstawie sytuacji na rynku pracy ich absolwentówKonfederacja Lewiatan 

Źródło: PKPP Lewiatan

Data publikacji: 07.03.2014
...powrót
kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica