Aktualności » Konfederacja Lewiatan
Czy mamy do czynienia z powrotem państw narodowych w Europie?

4 kwietna odbyła się konferencja w Stałym Przedstawicielstwie Szwecji przy UE na temat bieżącego kierunku integracji europejskiej i tego, czy w kontekście coraz większej popularności partii populistycznych mamy obecnie do czynienia z powrotem państw narodowych. W spotkaniu uczestniczyli Kinga Grafa, Dyrektor biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli i Adam Dorywalski, ekspert ds. UE. Konferencja została uroczyście otwarta przez ambasadora Szwecji przy UE Larsa Danielssona oraz unijną komisarz ds. handlu Cecilię Malmström. W konferencji wzięli udział współautorzy właśnie opublikowanej książki pt. „UE i powrót do państw narodowych. Tytuł ma charakter prowokacyjny, gdyż postawiona w niej teza mówi, że nie ma mamy do czynienia z powrotem państw narodowych, ponieważ tak naprawdę, one nigdy nie zniknęły. Proces decyzyjny w UE jest dziś swoistą hybrydą z elementami federalnymi i narodowymi, ale z zachowaniem kluczowej roli państw członkowskich, które w Radzie UE muszą zatwierdzić każdą decyzję. Paneliści udowadniali swoją tezę na przykładzie mechanizmów funkcjonowania strefy euro, unijnej polityki migracyjnej i podatkowej. Strefa euro ma co prawda wspólną polityką monetarną, ale np. polityka fiskalna prowadzona jest przez każdy kraj indywidulanie. UE wzmocniła kontrolę swoich zewnętrznych granic, istnieje w niej strefa Schengen, ale jednocześnie nie stworzyła żadnego wspólnego systemu przyjmowania uchodźców i migrantów. Natomiast niedawno uchwalona unijna dyrektywa o unikaniu płacenia podatków jest wręcz instrumentem wzmacniającym suwerenność poszczególnych państw członkowskich do egzekwowania przestrzegania prawa przez podmioty gospodarcze. Autorzy książki zwracają uwagę także na to, że rozwiązaniem problemów związanych z europejską gospodarką, czy migracją nie jest zacieśnienie integracji europejskiej we wszystkich obszarach, ale w zgodzie z zasadą subsydiarności, czyli tylko tam, gdzie lepsze rezultaty można osiągnąć na poziomie UE. Dotyczy to tzw. mega–trendów, jak digitalizacja, czy zmiany klimatyczne. Pozostałe problemy powinny być rozwiązywane nawet nie na poziomie państw, ale poszczególnych regionów. W przeciwnym bowiem wypadku, ryzykujemy, że UE będzie kojarzona z narzucaniem takich samych decyzji, które w różnych kontekstach kulturowych mogą przynosić inne rezultaty, co będzie zniechęcało obywateli do całej idei integracji. Komisarz Malmström mówiła o sukcesach obecnej KE, czyli m. in. współpracy w zakresie obronności, ambitnej polityce w związku ze zmianami klimatu, jedności państw członkowskich wobec nowych umów handlowych oraz w ramach negocjacji z Wielką Brytanią. UE jest wciąż przykładem dla innych w zakresie współpracy międzynarodowej. Na koniec głos zabrał były europoseł Göran Färm, który wyraźnie podkreślił, że zarówno Brexit jak i rosnąca popularność partii nacjonalistycznych i populistycznych to przede wszystkim konsekwencja coraz większej przepaści ekonomicznej dzielącej duże ośrodki miejskie i prowincję. Z tego powodu, zarówno na poziomie UE, jak i poszczególnych państw członkowskich, powinniśmy się zastanowić jak stawić czoła temu wyzwaniu. Link do publikacji: http://europaperspektiv.se/en–gb/start.aspx

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 08.04.2019
...powrót

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica