Kompendium wiedzy dot. COVID-19

W załączniku przekazujemy do wiadomości stanowisko Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów dotyczące sytuacji podatkowej beneficjentów dofinansowania z art. 15zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 1842 z późn. zm.).

 

Data publikacji: 15.02.2021
więcej...

W związku z wieloma pytaniami i różną interpretacją przez instytucje udzielające wsparcia z funduszy unijnych zapisów Ustawy dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało wyjaśnienia do tych przepisów.

Data publikacji: 19.05.2020
więcej...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wszystkich nas niepokoją informacje dotyczące ilości złożonych przez pracodawców wniosków, które w ocenie urzędników wypełnione są w sposób nieprawidłowy.
 
We wrocławskim Powiatowym Urzędzie Pracy złożonych zostało 464 wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID 19 (art. 15zzb).
Data publikacji: 30.04.2020
więcej...
 
 
 
 
 
Przedstawiamy raport Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców - wybrane zagadnienia.
Raport opracował zespół Kancelarii Radców Prawnych BUJKO & SZTEJNA. Wydawcą raportu jest Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.
Data publikacji: 28.04.2020
więcej...
 
 
 
 
 
 
 
 
Prowadzimy monitoring naborów wniosków na środki dystrybuowane przez PUP. Aktualne dane będziemy wysyłali Państwu w cotygodniowym newsletterze Dolnośląskich Pracodawców oraz zamieszczali na naszej stronie internetowej Dolnośląskich Pracodawców w zakładce „Kompendium-wiedzy-dot-covid-19/110”  oraz na Facebooku w „Grupie  Dolnośląscy Pracodawcy - wymiana doświadczeń i wiedzy”.
 
Data publikacji: 24.04.2020
więcej...

 

 

 

ZUS opublikował informacje o nowej pomocy, która została wprowadzona przepisami ustawy z dnia 16.04.2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co V-2. Dotyczy ona płatników zgłaszających do ubezpieczeń społecznych 10-49 osób. 

Data publikacji: 22.04.2020
więcej...
 
 
 
 
 
Nowe rozwiązania przewidziane w ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0 z 17 kwietnia 2020 r. 
Data publikacji: 20.04.2020
więcej...

 

 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował nowe zmiany w przepisach dotyczących dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Data publikacji: 16.04.2020
więcej...

 

 

 

 

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy posiada w swojej ofercie produkt  wspierający funkcjonowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - tzw. poręczenie zapłaty wadium. Korzystanie z poręczeń zapłaty wadium może stanowić dla przedsiębiorców jedno z dodatkowych narzędzi poprawy płynności finansowej. 

Data publikacji: 15.04.2020
więcej...

 

 

 

Przedstawiamy tekst ustawy przyjętej przez Sejm RP w ramach tzw. pakietu antywirusowego. W załączeniu krótkie informacje nt. innych form wsparcia dla średnich, małych i mikro firm.

Data publikacji: 02.04.2020
więcej...
 
 
 
 
 
Przekazujemy informacje przesłane przez ZUS -  informacje dotyczące rozwiązań dla biznesu realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te weszły w życie 1 kwietnia br.  Materiał zawiera niezbędne informacje, wzory wniosków oraz instrukcje przekazania wniosków za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS) do ZUS. 
Więcej poniżej:
Data publikacji: 02.04.2020
więcej...
 
 
 
 
 
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. wprowadzająca wsparcie dla pracodawców została podpisana, opublikowana i weszła w życie. Przesyłamy uaktualnione informacje otrzymane z ZUS, m.in.:
- w sprawie zasiłku opiekuńczego
- o Tarczy Antykryzysowej.
 
 
 
Data publikacji: 01.04.2020
więcej...

 

 

 

 

Prezydent Wrocławia Jacek Suktryk napisał list do Wrocławian, zapewniając ich o swoim wsparciu oraz pomocy dla lokalnego biznesu, jakim jest tzw. Wrocławski Pakiet Pomocowy.

Poniżej treść listu Pana Prezydenta wraz z informacjami dla przedsiębiorców:

 

Data publikacji: 27.03.2020
więcej...

 

 

 

Przedstawiamy stanowisko Dolnośląskich Pracodawców wysłane do IZ RPO WD – UMWD/ Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w sprawie przedłużenia realizacji projektów.

Data publikacji: 26.03.2020
więcej...

 

 

 

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polskich firm, w związku z opinią Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z którą odroczenie o 3 miesiące składek oraz zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, nie stanowi pomocy publicznej, ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił uproszczony wniosek dla przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z takiej formy wsparcia. Uproszczony wniosek  jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców – niezależnie od sposobu prowadzenia przez nich księgowości.

Data publikacji: 24.03.2020
więcej...
1 2 »
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) - Pakiet dla EFS
 
INFORMACJE
 
Dotyczą: działań możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych z EFS.
 
 
 

 

 

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica