Aktualności » Konfederacja Lewiatan
Uchylenie podatku od miedzi ożywi inwestycje

• W Sejmie ma się dziś odbyć drugie czytanie projektu ustawy obniżającego podatek od wydobycia niektórych kopalin. • Obniżka podatku o 15% jest niewystarczająca dla pobudzenia inwestycji. Konfederacja Lewiatan opowiada się za jego uchyleniem. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła dwa poselskie projekty ustaw dotyczące podatku od wydobycia niektórych kopalin. Pierwszy, autorstwa posłów Klubu Kukiz15, zakładał całkowite uchylenie ustawy o podatku od niektórych kopalin, drugi, przedłożony przez posłów Klubu Prawo i Sprawiedliwość, zakłada obniżenie podatku jedynie o 15%. Obecna wysokość podatku od niektórych kopalin oznacza, że efektywna stawka podatku dla potencjalnych nowych inwestycji w wydobycie miedzi w Polsce wynosi blisko 90% i powoduje, że nowe inwestycje w sektorze wydobycia miedzi i srebra są nieopłacalne. W innych krajach z rozwiniętym sektorem górnictwa metali nieżelaznych stawka podatku wynosi nie więcej niż 50%. – W trakcie prac komisji zwracaliśmy uwagę, że przy obecnej wysokości oraz konstrukcji podatku nie zostaną wybudowane w Polsce jakiekolwiek nowe kopalnie miedzi i srebra – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.Jest to rozczarowujące, gdyż istnieje potencjał w tym zakresie. Mamy udokumentowane lub wstępnie udokumentowane złoża, które nadawałyby się do prowadzenia działalności wydobywczej. Każda z kopalń wiąże się z nakładami w fazie inwestycji rzędu 20 mld zł. Pozwoliłoby to utworzyć setki nowych miejsc pracy i zapewnić dodatkowe dochody Skarbowi Państwa oraz samorządom lokalnym. Tysiące przedsiębiorców rozwinęłoby działalność dostarczając towary i usługi potrzebne do realizacji nowych inwestycji.Niestety, posłowie Komisji Finansów Publicznych nie uwzględnili postulatów przedsiębiorców i wnioskodawców z Klubu Kukiz15, i odrzucili propozycję uchylenia podatku od niektórych kopalin. Akceptację Komisji zyskała jedynie propozycja zakładająca obniżenie podatku o 15%.– Uchylenie podatku w dłuższym okresie pozwoliłoby na realizację nowych projektów górniczych, zmniejszenie luki inwestycyjnej, utworzenie dobrze płatnych miejsc pracy i zwiększenie dochodów budżetu państwa oraz samorządów. Przełożyłoby się na poprawę jakości życia lokalnych społeczności bezpośrednio korzystających z owoców związanych z rozwojem przemysłu wydobywczego w Polsce – dodaje Przemysław Pruszyński.Konfederacja Lewiatan 

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 11.04.2019
...powrót

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...



 



 

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica