Aktualności » Konfederacja Lewiatan
Coraz lepsza sytuacja kobiet na rynku pracy

• Sytuacja kobiet na rynku pracy z roku na rok się poprawia. Maleje odsetek kobiet, które uważają, że mają mniejsze szanse na awans niż mężczyźni.• Zmniejszył się poziom postrzegania dysproporcji w zarobkach kobiet i mężczyzn wykonujących ten sam zawód i posiadających te same kwalifikacje. • Odsetek kobiet przekonanych, że mają mniejsze szanse na awans, po raz pierwszy od 1995 roku, spadł poniżej 50%. – Takie optymistyczne wnioski płyną z ostatniego badania CBOS „Kobiety i mężczyźni na rynku pracy . Od 1995 do 2013 roku systematycznie rósł odsetek osób przekonanych, że kobiety o takim samym wykształceniu i wykonujące ten sam zawód co mężczyźni mają mniejsze szanse na awans. W ciągu ostatnich pięciu lat odnotowano jednak zmianę nastawienia do tej kwestii. Nastąpił 14–punktowy spadek odsetka osób, które podzielają ten pogląd. Obecnie 41% badanych uważa, że kobiety są traktowanie, jeśli chodzi o możliwości awansu, na równi z mężczyznami – mówi Małgorzata Lelińska, zastępca dyrektora departamentu funduszy europejskich Konfederacji Lewiatan. Zmniejszył się również poziom postrzegania dysproporcji w zarobkach kobiet i mężczyzn. Wzrosło przekonanie, że kobiety uzyskują takie same zarobki jak mężczyźni. Już prawie ¼ Polek i Polaków podziela tę opinię. Szczególnie wśród mężczyzn rośnie przekonanie o równości płci w kontekście płac (29%). Tymczasem według najnowszych danych Eurostatu, luka płacowa w Polsce wynosi 7,2% (2016), nie uwzględniając mikroprzedsiębiorstw, w których zatrudnionych jest około 40% pracowników . Eksperci szacują wartość „skorygowanej luki płacowej, uwzględniającej mikroprzedsiębiorstwa oraz takie czynniki jak wykształcenie, doświadczenie na rynku pracy oraz rodzaj wykonywanej pracy, na 20–30% .  Dlaczego kobiety i mężczyźni po prostu nie zarabiają tyle samo na tych samych stanowiskach i przy analogicznych zakresach obowiązków? Co zrobić, by to zmienić i czy jawność wynagrodzeń jest jedynym sposobem do ich wyrównania? Równość wynagrodzeń będzie jednym z kluczowych wątków konferencji „HR 2019. Prawo, inspiracje, narzędzia organizowanej przez Konfederację Lewiatan 16 kwietnia br. w Warszawie. Wśród firm, które zmierzą się z tym tematem, a jednocześnie podzielą się swoim pozytywnym doświadczeniem będą IKEA (partner wspierający wydarzenie), KRUK S.A., Netguru oraz Philip Morris Polska (zdobywca Certyfikatu Równych Płac). Wydarzenie jest częścią projektu Równość szans w biznesie – praktyczne narzędzie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach, będącego kontynuacją przedsięwzięcia realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w latach 2013–2015. Projekt dotyczy wzmocnienia sytuacji kobiet w miejscu pracy, wyrównywaniu ich szans w podejmowaniu decyzji ekonomicznych i skierowany jest przede wszystkim do firm średnich. Więcej o projekcie: https://rownoscwbiznesie.info/ Partnerstwo projektu: Fundacja Fundusz Współpracy, Konfederacja Lewiatan, Fabryka Dobrych Praktyk oraz Instytut Spraw Publicznych. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.Partner strategiczny: Partner wspierający: Patronaty: Konfederacja Lewiatan   

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 04.04.2019
...powrót

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica