Aktualności » Konfederacja Lewiatan
Lewiatan popiera zmiany w ustawie o OZE

Zaproponowane przez Ministerstwo Energii zmiany w ustawie o OZE przyczynią się do ustabilizowania warunków uczestniczenia wytwórców w systemie aukcyjnym wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii – uważa Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan. – Z zadowoleniem przyjmujemy rozwiązania dotyczące kalkulacji pomocy publicznej. Zgodnie z poprzednimi przepisami cena ofertowa w aukcji dla instalacji, które uzyskały (bądź zamierzały uzyskać) pomoc inwestycyjną, świadectwa pochodzenia lub inną pomoc operacyjną, musiała zostać odpowiednio obniżona, aby nie przekroczyć (wraz ze wsparciem przysługującym w ramach systemu aukcyjnego) maksymalnej dozwolonej pomocy publicznej. W aukcjach przeprowadzonych w grudniu 2016 roku spowodowało to, iż instalacje, które uzyskały wcześniej wsparcie w postaci preferencyjnych pożyczek lub dofinansowań były w stanie zaoferować niższą cenę do aukcji (nie tracąc na tym finansowo). Nowe przepisy będą odzwierciedlać faktyczną konkurencyjność w zakresie kosztów wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Nowe podejście do pomocy publicznej jest bardziej klarowne i jednoznaczne dla wytwórców zamierzających przystąpić do aukcji niż w świetle obowiązujących przepisów – mówi Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.Korzystne zmiany odnoszą się również do doprecyzowania przepisów dotyczących obowiązku umarzania świadectw pochodzenia wydanych dla energii elektrycznej z biogazu rolniczego. Proponowana modyfikacja przyczyni się do uniknięcia niepożądanego zjawiska wzrostu cen świadectw pochodzenia biogazu rolniczego ponad wysokość jednostkowej opłaty zastępczej.Nowe regulacje zapewnią także lepsze dopasowanie do uwarunkowań funkcjonowania oraz potrzeb wytwórców w najmniejszych instalacjach.Projekt zmienia system aukcyjny. Nowe rozwiązania są odzwierciedleniem oczekiwań branży i niejasności wynikających z aktualnego sformułowania „technologicznie neutralnych koszyków aukcyjnych. Propozycje przyczynią się do jednoznacznego wyjaśnienia sytuacji wytwórców energii elektrycznej, a w szczególności tych produkujących energię w elektrowniach wodnych, w zakresie zasadności udziału w aukcji w odpowiednim koszyku aukcyjnym. – Zmiany do ustawy o inwestycjach dotyczących elektrowni wiatrowych rozwiązują niektóre problemy branży w zakresie definicji elektrowni wiatrowej, a w konsekwencji sposobu naliczania podatku od nieruchomości, który w świetle obecnych przepisów przyczynił się do pogorszenia sytuacji wielu inwestorów. Zmiany dotyczące opodatkowania powinny objąć przypadki w okresie od 1 stycznia 2017r. do dnia wejścia w życie ustawy. Dodatkowo, dzięki uchyleniu zapisu o trzyletnim terminie uzyskania pozwolenia na użytkowanie, przepisy te powinny pozwolić instalacjom, które już otrzymały pozwolenia na budowę, przystąpić z mniejszym ryzykiem do aukcji – dodaje Dominik Gajewski.Konieczne jest również wprowadzenie rozwiązania, aby z przepisów ustawy wyraźnie wynikało, że to uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach upoważnia podmiot realizujący inwestycję w zakresie morskiej energetyki wiatrowej, do udziału w aukcji.Lewiatan nie popiera natomiast zmian zaproponowanych w poselskim projekcie nowelizacji ustawy o OZE.Konfederacja Lewiatan 

Źródło: PKPP Lewiatan

Data publikacji: 17.07.2017
...powrót
kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica