Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy
Spotkanie wyjazdowe w Krynicy - 1-3 marca 2013 r.

W dniach 1-3 marca 2013 r. w Krynicy odbyło się spotkanie przedstawicieli regionalnych i branżowych związków pracodawców oraz członków bezpośrednich PKPP Lewiatan. W spotkaniu wziął udział Przewodniczący Sudeckiego Związku Pracodawców - Artur Mazurkiewicz. 

Podczas trzydniowego kongresu miały miejsce 3 sesje poświęcone interesującym zagadnieniom: „Strategia Lewiatana 2013-2017”, „Slalom Gigant? Biznes 2013” – debata przedsiębiorców oraz „Gospodarka, administracja, przedsiębiorczość 2013 - szanse i zagrożenia”, podczas których poruszano istotne kwestie dla świata biznesu. Z dyskusji między przedstawicielami wiodących firm w Polsce wynika, iż rok 2012 był rokiem dobrym dla przedsiębiorców, a wiele z nich poprawiło nawet swoje wyniki.

Przewodniczący Związku Artur Mazurkiewicz opowiedział o działalności Sudeckiego Związku Pracodawców, a jego prezentacja została wysoko oceniona przez pozostałych uczestników zjazdu. O tym, jak funkcjonują związki regionalne opowiedzieli również przedstawiciele Wielkopolskiego Związku Pracodawców, Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych oraz Związku Pracodawców Przedsiębiorstw Społecznych.

Gościem specjalnym krynickiego spotkania był publicysta i politolog Aleksander Smolar, który podczas niezwykle ciekawego wykładu mówił o sytuacji politycznej i społecznej na świecie.

Podczas zjazdu zostało także wypracowane stanowisko wszystkich członków PKPP Lewiatan odnośnie stóp procentowych w Polsce:

Rada Polityki Pieniężnej powinna energiczniej obniżać stopy procentowe w celu podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki - apeluje PKPP Lewiatan.

Obecnie poziom realnych stóp procentowych w Polsce jest wyraźnie wyższy niż w pozostałych państwach Unii Europejskiej. W efekcie wyższy jest również koszt kredytu dla przedsiębiorstw i gos-podarstw domowych. Rada Polityki Pieniężnej obniża stopy, ale tempo i skala redukcji są zbyt małe, biorąc pod uwagę znaczące spowolnienie naszej gospodarki, ograniczenie konsumpcji, wzrost bezrobocia i tym samym małe ryzyko nasilenia presji płacowej w najbliższej przyszłości.

Z jednej strony, obniżenie stóp procentowych spowoduje zmniejszenie kosztu obsługi zaciągniętych kredytów i będzie przeciwdziałać nadmiernemu ograniczeniu konsumpcji. Z drugiej zaś może pomóc przedsiębiorcom w podjęciu decyzji inwestycyjnych, dzięki obniżeniu kosztu ich finansowania.”

Stanowisko zostanie przedstawione Radzie Polityki Pieniężnej.

W sobotę 2 marca 2013r. odbyły się również V Zawody Narciarskie Lewiatana. Zwycięzcą został Jarosław Urban ze Związku Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny Lewiatan, drugie miejsce zajął Jakub Benke z firmy Blue Jet, a na miejscu trzecim uplasował się Bartosz Mateja. Przewodniczący SZP zajął 9 miejsce na 41 osób startujących. Do podium zabrakło tylko 3,5 sekundy. 

Udane dwa zjazdy, Lech Pilawski – Dyrektor Generalny PKPP Lewiatan i Artur Mazurkiewicz – Przewodniczący SZP

Spotkanie PKPP Lewiatan w Krynicy-Zdroju na stałe wpisało się w kalendarz konfederacji. Już dziś zapraszamy do wzięcia udziału chętnych członków Sudeckiego Związku Pracodawców w przyszłorocznym spotkaniu - naprawdę warto!

Data publikacji: 06.03.2013
...powrót

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica