Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy
Dotacje na innowacje dla MŚP – czy będą zmiany?

Kolejna inicjatywa Dolnośląskich Pracodawców związana z poprawą dostępu do finansowania innowacji w firmach MŚP. Nasi przedstawiciele w Komitecie Monitorującym RPO WD przygotowali i złożyli w Urzędzie Marszałkowskim pismo z listą postulatów dotyczących kontynuacji programu „Bon na innowacje”.  W ocenie Dolnośląskich Pracodawców, sam program okazał się sukcesem, ale warto jego formułę udoskonalić. 

„Pierwsze lata realizacji projektów na rzecz współpracy sektora B+R z MŚP pokazały nam, że współpraca sektora nauki i MŚP jest możliwa, i przynosi wymierne efekty, ale konieczne jest wprowadzenie kilku zmian do systemu współfinansowania tych działań” – powiedział Marcin Kowalski Przewodniczący Grupy roboczej ds. przedsiębiorstw i innowacji KM RPO WD z ramienia Dolnośląskich Pracodawców – regionalnego związku pracodawców  Konfederacji Lewiatan.
 
Przedstawiciele Dolnośląskich Pracodawców i Konfederacji Lewiatan w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) zaproponowali zmiany w programie. Podczas obrad komitetu przekazali swoje rekomendacje Instytucji Zarządzającej RPO WD dotyczące ogłoszenia i przygotowania założeń nowego konkursu Usługi dla przedsiębiorstw —„Bon na innowacje”. To kolejna inicjatywa naszego związku związana z wprowadzaniem uproszczeń do systemu wdrażania RPO WD.
 
Program „Bon na innowacje” ma celu zwiększenie aktywności innowacyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz stymulacji współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi (dla projektów o małej skali). Program jest atrakcyjny głównie dla lokalnych mikro i małych firm, w szczególności start-upów, które nie mają wystarczającego potencjału finansowego i organizacyjnego, aby realizować „klasyczne” projekty B+R z programów np. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).
 
Główne postulaty, które mają udoskonalić realizację działania i zwiększyć jego atrakcyjność dla MŚP na Dolnym Śląsku to m. in. :
1. Wybór w konkursie 1 operatora z Dolnego Śląska dystrybuującego środki - Bony na Innowacje.
2. Rozszerzenie katalogu wykonawców o instytucje otoczenia biznesu świadczące proinnowacyjne usługi doradcze dla biznesu (np. parki technologiczne, specjalizujące się prowadzeniu różnego typu badań, klastry technologiczne czy inkubatory przedsiębiorczości).
3. Wydłużenie  horyzontu czasowego w realizacji projektów przez przedsiębiorców MŚP.
 
Zachęcamy do zapoznania się z pismem, w którym poszczególne postulaty zostały opisane szczegółowo: https://www.dolnoslascypracodawcy.pl/stanowiska-opinie-i-ekspertyzy/35
 
Przekazanie rekomendacji było kolejną inicjatywą przedstawicieli Dolnośląskich Pracodawców – regionalnego związku pracodawców Konfederacji Lewiatan w KM RPO WD: Sławomira Hunka (Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz p. Marcina Kowalskiego (Prezesa Zarządu Human Partner Sp. z o.o.). 
 
 
Data publikacji: 17.06.2019
...powrót

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica