Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy
Bezpłatne szkolenie HR 2019 – kluczowe dla średnich firm zmiany w prawie i ich praktyczne zastosowanie

Szanowni Państwo!
Konfederacja Lewiatan, PFR Portal PPK oraz Dolnośląscy Pracodawcy serdecznie zapraszają na bezpłatne szkolenie z cyklu "HR 2019". W oparciu o dotychczasowe zainteresowanie przedstawicieli średnich firm (zatrudnienie 50-250 osób) przygotowaliśmy dla Państwa program obejmujący:

 • najbardziej aktualne i praktyczne informacje dotyczące wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych z perspektywy pracowników i pracodawców,
 • pakiet kluczowych przepisów prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie tworzenia miejsca pracy przyjaznego pracownikom i zabezpieczających przed roszczeniami z tytułu dyskryminacji i mobbingu.

Lokalizacja: Wrocław, 12 czerwca 2019
WenderEDU Business Center
ul. Św. Józefa 1/3

 

 

 

 
 

Pracownicze Plany Kapitałowe to nowy system oszczędzania dla pracowników. Pracodawca zobowiązany jest umożliwić im oszczędzanie w ramach PPK, a każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, może z niego skorzystać. Oszczędności tworzone są wspólnie przez trzy strony: pracowników, pracodawców oraz państwo.

Przepisy przewidują stopniowe włączanie kolejnych grup podmiotów do PPK - dla podmiotów zatrudniających powyżej 50 osób terminem tym jest 1 stycznia 2020 r. Najwyższa pora by przygotować firmę i jej pracowników na wdrożenie PPK.

Szkolenie w tym zakresie prowadzi ekspert regionalnego PFR Portal PPK – instytucji powołanej w ustawie jako oficjalny portal informacyjny.

Kwestie związane z zapewnieniem równości szans w miejscu pracy, są częstym tematem sporów toczonych między pracodawcą a pracownikami. Firmy, którym zależy na budowaniu nowoczesnego wizerunku i tworzeniu miejsca pracy atrakcyjnego dla zatrudnionych, inwestują w edukację własną oraz pracowników dotyczącą tego, co polskie oraz unijne prawo mówi o równych szansach w miejscu pracy. Obecnie kończą się prace legislacyjne, które mają na celu wzmocnienie pozycji pracowników w tym zakresie i ułatwienie dochodzenia roszczeń z tytułu dyskryminacji czy mobbingu. Rośnie także świadomość społeczna, a temat staje się coraz bardziej medialny. By działać wyprzedzająco i zapobiegać takim zjawiskom w swojej firmie, warto nie tylko znać prawo w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi, ale także wprowadzić praktyczne rozwiązania w tym zakresie.

Szkolenie jest skonstruowane tak, by wesprzeć w codziennej pracy właścicieli/właścicielki przedsiębiorstw, osoby odpowiedzialne za zatrudnianie i rozwój pracowników, ale także każdego, kto pracuje i chciałby lepiej znać swoje prawa.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! Szkolenie jest skierowane do średnich pracodawców (50 -249 pracowników) - udział bezpłatny.

Koszty udziału w szkoleniu pokrywane są ze środków UE. Uczestnicy szkolenia będą poproszeni o podanie podstawowych danych osobowych oraz danych o firmie, które nie będę nigdzie upubliczniane i wykorzystywane będą wyłącznie w celu ewaluacji projektów dofinansowanych z EFS.

 


 

 

9:00-9:15

Rejestracja

9:15-11:15
Pracownicze Plany Kapitałowe – przepisy prawne i praktyka wdrażania

 • sytuacja gospodarczo – społeczna oraz geneza powstania PPK,
 • Pracownicze Plany Kapitałowe – najważniejsze zapisy ustawy,
 • podmioty zatrudniające i ich obowiązki,
 • zasady korzystania ze środków zgromadzonych w PPK,
 • jak korzystać z pomocy Portalu przy wdrażaniu PPK?

11:15 – 11:30
Przerwa kawowa

11:30 – 12:30
Panel dyskusyjny, pytania do eksperta regionalnego

12:30-13:00
Lunch


13:00 – 14:30
Zapobieganie dyskryminacji i mobbingowi - (nowe) przepisy prawne i dobre praktyki

 • omówienie kluczowych zapisów wynikających z kodeksu pracy: dyskryminacja bezpośrednia, dyskryminacja pośrednia, molestowanie, molestowanie seksualne i mobbing,
 • omówienie kluczowych zapisów wynikających z Ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania (dotyczy zatrudnienia niepracownicznego),
 • przedstawienie obowiązków pracodawcy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy,
 • zaprezentowanie i omówienie idealnej procedury antydyskryminacyjnej i antymobbingowej.

14:30-14:45
Przerwa kawowa


14:45 – 15:45
Planowanie działań równościowych dla własnej firmy

•    poznanie dobrych praktyk biznesowych
•    planowanie realnych do wdrożenia działań równościowych we własnej firmie

15:45 – 16:00
Podsumowanie i zakończenie szkolenia

  

 

 

Dariusz Selak
 

Absolwent Finansów i Bankowości na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) oraz studiów podyplomowych na SGH w Warszawie. Uczestnik wielu szkoleń i kursów, obecnie słuchacz IV semestru studiów Executive MBA prowadzonego przez GFKM i Uniwersytet Śląski. Długoletnia kariera w czołowych instytucjach finansowych, związana z polskim rynkiem ubezpieczeniowym.

Główne doświadczenia zdobyte w zarządzaniu sprzedażą, operacjami oraz działaniami rozwojowymi na poziomie wyodrębnionych części biznesowych w obszarze B2C i B2B. Od grudnia 2018 członek zespołu wdrażającego PPK na stanowisku Dyrektora Biura Relacji z Klientami w PFR Portal PPK Sp. z o.o.

 

 

Mateusz Kozłowski

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Certyfikowany szkoleniowiec - absolwent Szkoły Trenerów Biznesu Moderator. Ukończył studia podyplomowe z zakresu IT.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w departamentach sprzedaży i obsługi klienta instytucji finansowych. Zarządzał, wdrażał i szkolił pracowników na różnych szczeblach administracyjnych. Przez ostatnie 6 lat specjalizował się w działach finansowania przedsiębiorstw. Od marca 2019 Regionalny Ekspert PPK w Biurze Relacji z Klientami odpowiedzialny za region wielkopolski, lubuski i zachodniopomorski.

Zainteresowania: prognozowanie społeczno-gospodarcze, informatyka ogólna i ekonomiczna

 

 

Anna Konopacka

Doktor nauk prawnych, adwokatka, mediatorka, trenerka. Od 2003 roku udziela porad prawnych i prowadzi sprawy z zakresu prawa pracy, prawa antydyskryminacyjnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz gospodarczego.

Autorka i współautorka publikacji dotyczących zasad i podstaw prawnych funkcjonowania polskiego rynku pracy, prawa antydyskryminacyjnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa cywilnego. Autorka wykładów i szkoleń z zakresu tematyki antydyskryminacyjnej, mediacji i prawa pracy.

 

Laureatka nagrody im. Prof. Tadeusza Hanauska za pracę doktorską roku z dziedziny kryminalistyki.

 

 

 


 

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Małgorzata Lelińska
Konfederacja Lewiatan
e-mail: mlelinska@konfederacjalewiatan.pl

 

 

 

Data publikacji: 28.05.2019
...powrót

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica