Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy
Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie otwartego naboru Grantobiorców
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego informuje o wznowieniu naboru wniosków o przyznanie grantów w projekcie „Nowa era biznesu – doradztwo dla MŚP z Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej”, dla MŚP wpisujących się w specjalizacje i podobszary inteligentnych specjalizacji regionu.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie grantów w projekcie „Nowa era biznesu – doradztwo dla MŚP z Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej”, realizowanym przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego w ramach Osi Priorytetowej nr 1 Przedsiębiorstwa i innowacje: Działania nr 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałania nr 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI), Schemat nr 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
 

 

Forma, termin oraz miejsce składania wniosków:
Wnioski o udzielenie grantu należy składać w formie pisemnej, w oryginałach, na wzorach udostępnionych przez Grantodawcę, w biurze Projektu, od dnia 23.05.2019 r. do dnia zamknięcia naboru. Wnioski przyjmowane będą od godz. 7:35 do 15:30. Decyduje kolejność wpływu dokumentów. Z uwagi na zbliżający się termin zakończenia projektu wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2019.
 
Okres realizacji grantu
Z uwagi na zbliżający się termin zakończenia projektu okres realizacji grantu zostaje skrócony. Projekty muszą zostać zakończone do dnia 15.06.2019, a dokumenty rozliczeniowe należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.06.2019.
 
Każdy z wniosków należy złożyć oddzielnie w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:
„Wniosek o powierzenie grantu w ramach projektu:  Nowa era biznesu – doradztwo dla MŚP z Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej”
Wnioski nieopisane jak wyżej będą rozpatrywane w następnej kolejności.
 
Biuro projektu:
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych, czynne: pon-pt godz. 7.30-16.00
tel. 74 / 66 44 810, fax 74 / 66 44 822, e-mail: biuro@frw.pl, www.frw.pl
 
Więcej informacji do pobrania: TUTAJ:
 

 

Data publikacji: 27.05.2019
...powrót
kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica