Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy
Organizacje pracodawców stawiają na współpracę

Blisko 250 pracodawców zaangażowanych w konsultacje, zorganizowanie 10 spotkań w regionach, poradnik dla przedsiębiorców – to efekty zakończonego właśnie projektu Dolnośląskich Pracodawców – regionalnego związku pracodawców Konfederacji Lewiatan.

Dolnośląscy Pracodawcy wspólnie z partnerami - Małopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan, Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Śląskim Związkiem Pracodawców Prywatnych oraz Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan zakończyli właśnie ponadregionalny projekt pn. ,,Konfederaci- konfederatom. Zwiększenie współpracy organizacji pracodawców z podmiotami niezasiadającymi w komitetach monitorujących”. Był on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jego efektem jest wzmocnienie współpracy między regionalnymi związkami pracodawców Konfederacji Lewiatan z przedsiębiorcami. Dzięki cyklicznym spotkaniom nastąpiła też poprawa relacji pomiędzy ekspertami pełniącymi funkcje członków i zastępców w komitetach monitorujących programów operacyjnych.

Razem dla pracodawców

W trakcie projektu regionalne organizacje pracodawców zorganizowały w swoich regionach spotkania konsultacyjne. Umożliwiły one poznanie opinii pracodawców na temat wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych. Przedstawiciele firm podczas spotkań postulowali uproszczenie kryteriów formalnych oceny projektu. Z perspektywy przedsiębiorców powinny one stanowić wyłącznie podstawowy etap sprawdzania aplikacji. Kryteria te powinny być proste, czytelne i jednoznaczne. W trakcie spotkań zachęcano też przedsiębiorców do udziału w konsultacjach dokumentów regulujących wdrażanie projektów. Niestety, z doświadczenia organizacji pracodawców wynika, że przedsiębiorcy bardzo sporadycznie uczestniczą w pracach nad dokumentami, które mają później duże znaczenie podczas wyboru unijnych projektów. Pracodawcy nie doceniają procesu konsultacji społecznych. Nie dostrzegają, że to dla nich szansa, aby wyrazić swoje stanowisko lub merytoryczną opinię. Dlatego jednym z rezultatów projektu jest wydany poradnik pn. „Jak zaangażować pracodawców w proces konsultacji rozwiązań EFS. Metody, rozwiązania, dobre praktyki”. Do pobrania TUTAJ. Publikacja została rozesłana do wszystkich Komitetów Monitorujących Regionalnego Programu Operacyjnego oraz regionalnych związków pracodawców zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan. Ostatnim elementem projektu było ogólnopolskie spotkanie dla przedstawicieli partnerów społecznych, którzy zasiadają w Komitetach Monitorujących RPO zorganizowane w Szczawnie – Zdroju (koło Wałbrzycha). Spotkanie było okazją do przedyskutowania problemów i wyzwań związanych z pracą w gremiach dialogu społecznego, a także omówienie kolejnych działań wzmacniających współpracę pomiędzy organizacjami pracodawców.

Aktywni w regionie

Inicjatorem zakończonego projektu byli Dolnośląscy Pracodawcy. To jedna z największych regionalnych organizacji pracodawców na Dolnym Śląsku. Należy do Konfederacji Lewiatan, reprezentującej interesy przedsiębiorstw i pracodawców wobec administracji rządowej oraz innych instytucji publicznych. Misją Dolnośląskich Pracodawców jest zabieganie o konkurencyjność dolnośląskiej gospodarki oraz reprezentowanie interesów pracodawców w regionie. Przedstawiciele organizacji aktywnie uczestniczą w pracach m.in. Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Komitetu Monitorującego RPO WD, Dolnośląskiej Rady Gospodarczej oraz innych gremiów społecznych w regionie. Stawiają na współpracę z administracją samorządową w województwie. Związek organizuje spotkania informacyjne, szkolenia i konferencje dla pracodawców. 

 

I Spotkanie konsultacyjne z cyklu ,,Porozmawiajmy o rynku pracy", Szczawno-Zdrój, 4 października 2016 r.:

 

II Spotkanie konsultacyjne z cyklu ,,Porozmawiajmy o rynku pracy", Wrocław, 28 października 2016 r.:

 

Ogólnopolskie spotkanie dla członków, zastępców i obserwatorów z Komitetów Monitorujących oraz ekspertów, 16-17 grudnia 2016 r.:

 

Publikacja pn. „Jak zaangażować pracodawców w proces konsultacji rozwiązań EFS. Metody, rozwiązania, dobre praktyki

POBIERZ

Data publikacji: 27.12.2016
...powrót

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica