Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy
Projekt stażowy dla studentów - Praktyczne kształcenie dla rynku pracy
Zapraszamy do zgłoszenia Państwa firmy do udziału w projekcie stażowym dla studentów "Praktyczne kształcenie dla rynku pracy". 
Współpraca swoim zakresem będzie obejmowała przyjęcie na płatne staże studentów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z ostatnich lat studiów I i II stopnia kształcących się na kierunkach bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika, pedagogika specjalna.
Poszukujemy pracodawców reprezentujących różne branże gospodarki, dla których istotne i oczekiwane są kompetencje interpersonalne, przedsiębiorczości, analityczne oraz zawodowe stażystów.
Każdy Pracodawca wyrażający chęć przystąpienia do projektu składa dokumenty aplikacyjne, w których wskazuje potencjalne obszary/działy realizacji stażu.
 
Złożone aplikacje pracodawców będą udostępnione na GIEŁDZIE STAŻY. Studenci będą mieli możliwość zapoznać się z dostępnymi ofertami oraz wskazać te, z których chcieliby skorzystać.
Pracodawca akceptuje przyjęcie studenta na staż w drodze analizy jego dokumentów lub po rozmowie z kandydatem (trójstronna umowa stażowa).
 
Pracodawca wyznacza Opiekuna stażysty, którego zadaniem będzie:
·         Opieka nad Studentem w miejscu stażu.
·         Wsparcie studenta w wypełnianiu powierzonych mu zadań.
·         Dbanie o właściwą realizację programu stażu.
·         Uczestnictwo w ocenie realizacji stażu pracy.
Otrzyma jednorazowe wynagrodzenie (po zakończeniu stażu przez studenta) w wysokości 1 500,00 pln brutto (umowa zlecenie).
 
Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić i przesłać do Biura Projektu dokumenty (do pobrania po kliknięciu na link) :
 
·         Formularz zgłoszeniowy
 
 
·         Badanie oczekiwań
 
Dodatkowe informacje:
·         Całkowity wymiar realizacji stażu dla jednego Studenta wynosi 180h.
·         Maksymalny czas realizacji stażu dla jednego Studenta wynosi 3 m-c.
·         Opiekun może sprawować opiekę nad jednym Studentem w tym samym czasie.
 
Dokumenty można przesyłać elektronicznie lub dostarczyć osobiście do siedziby Biura Projektu (ul. Wagonowa 9, pok. 36, Wrocław). Są one dostępne są pod adresem: http://www.dsw.edu.pl/o-uczelni/dzialalnosc-uczelni/projekty-dofinansowane-z-srodkow-zewnetrznych/praktyczne-ksztalcenie-dla-rynku-pracy/
 
KONTAKT:
Małgorzata Fit – specjalistka ds. staży
krp_m.fit@dsw.edu.pl
tel.: 71 358 27 47
Jagienka Mindur – specjalista ds. organizacyjnych
praktyczneksztalcenie@dsw.edu.pl
tel.: 71 358 27 57
 
Projekt „Praktyczne kształcenie dla rynku pracy” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka; Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy; Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni.
Data publikacji: 17.02.2015
...powrót
kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica