Będą ułatwienia dla początkujących przedsiębiorców MŚP, którzy planują pozyskać fundusze unijne na innowacyjne inwestycje w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego. To uzgodnienia, które zostały wspólnie wypracowane przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą oraz partnerów społecznych, w tym Dolnośląskich Pracodawców.

Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą krócej niż 2 lata na Dolnym Śląsku będą mogły liczyć na ułatwienia w najbliższym konkursie RPO z działania 1.5.A Wsparcie innowacyjności  produktowej i procesowej MSP. To efekt wspólnie wypracowanych rozwiązań między Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą a przedstawicielami środowisk regionalnego biznesu.

Data publikacji: 26.07.2016
więcej...

Potrzebne są nowe rozwiązania systemowe, które poprawią dostęp do wykwalifikowanych pracowników – takie wnioski płyną z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego, które było w całości poświęcone dolnośląskiemu rynkowi pracy.

Podczas posiedzenia Artur Sawrycz - wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców – regionalnego związku pracodawców Konfederacji Lewiatan, przedstawił obecną sytuację na rynku pracy z punktu widzenia pracodawców.

Data publikacji: 21.07.2016
więcej...

Sejm uchwalił ustawę o minimalnej stawce 12 zł za godzinę pracy na umowę-zlecenie. Zdaniem Dolnośląskich Pracodawców to dobre rozwiązanie, które wpłynie na rozwój rynku pracy. Zapisy są wynikiem kompromisu zawartego między związkowcami a pracodawcami w Radzie Dialogu Społecznego.

Ustawa wprowadzi minimalną stawkę godzinową dla osób pracujących na umowie zlecenie lub o świadczenie usług, a także części samozatrudnionych, świadczących osobiście usługi na rzecz firm.  Zgodnie z ustawą wynagrodzenie wyniesie 12 zł za godzinę, a po waloryzacji w 2017 r. - ok. 13 zł.  W kolejnych latach kwota będzie podwyższana w konsultacji z Radą Dialogu Społecznego w ramach negocjacji dotyczących wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na etat i stawki godzinowej.

Data publikacji: 19.07.2016
więcej...
Konfederacja Lewiatan

Będą ułatwienia dla początkujących przedsiębiorców MŚP, którzy planują pozyskać fundusze unijne na innowacyjne inwestycje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. To uzgodnienia, które zostały wspólnie wypracowane przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą oraz partnerów społecznych, w tym Dolnośląskich Pracodawców. Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą krócej niż 2 lata na Dolnym Śląsku będą mogły liczyć na ułatwienia w najbliższym konkursie RPO z działania 1.5.A Wsparcie innowacyjności  produktowej i procesowej MŚP. To efekt wspólnie wypracowanych rozwiązań między Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą a przedstawicielami środowisk regionalnego biznesu. Podczas lipcowego posiedzenia grupy roboczej ds. przedsiębiorstw i innowacji Komitetu Monitorującego RPO...

Data publikacji: 26.07.2016
więcej...

Oferta specjalna na platformie Konfederaci Konfederatom! Spółka ODO 24, członek Polskiego Związku Pracodawców Konsultingu, oferuje szeroki wachlarz audytów, warsztatów i szkoleń, wspomagających proces ochrony danych. Szczegóły oferty zamieszczone są na platformie B2B pod poniższym linkiem: http://k2k.konfederacjalewiatan.pl Dostęp do ofert i prezentacji firm możliwy jest dopiero po zalogowaniu. Uwaga! Na hasło LEWIATAN firma udziela 10 % rabatu! *** Platforma B2B „Konfederaci Konfederatom jest miejscem, gdzie członkowie Konfederacji prezentują specjalne oferty handlowe dla firm zrzeszonych w Lewiatanie. Głównym celem projektu jest wspieranie budowania relacji biznesowych, pozyskiwanie nowych klientów i obniżenie kosztów...

Data publikacji: 25.07.2016
więcej...

O konsekwencjach wprowadzenia podatku od sprzedaży detalicznej pisze w dzisiejszym Pulsie Biznesu, Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 22.07.2016
więcej...

kalendarz wydarzeń
współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Profesjonalny hosting strony