Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej i Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym zapraszają na kolejną debatę z cyklu „Z Widokiem na Europę”. Czym jest umowa gospodarczo-handlowa między Unią Europejską a Kanadą (CETA)? Jakie korzyści i jakie kontrowersje niesie za sobą to porozumienie dla Polski i całej Europy? Czy może wpłynąć na wzmocnienie pozycji UE na arenie międzynarodowej? Na te i inne pytania będą odpowiadać uczestnicy debaty już 11 stycznia o godzinie 12:00 na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

11 stycznia 2017 r., godz. 12.00
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
ul. Komandorska 118/120, budynek biblioteki, sala 4W

Data publikacji: 05.01.2017
więcej...

Zapraszamy Państwa serdecznie na bezpłatne seminarium ,,Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw- szanse, możliwości, sposoby pozyskiwania", które odbędzie sie 17 stycznia 2017 roku w Wałbrzychu. W czasie szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in.:

  • o zasadach otrzymania finansowania na działania inwestycyjne i rozwojowe firm w latach 2014-2020
  • o źródłach finansowania inwestycji dostępnych na poziomie centralnym oraz bezpośrednio w województwie;
  • o nowych produktach (formach) wsparcia przedsiębiorców, w tym dotacjach, pożyczkach, kredytach i innych formach dofinansowania działań innowacyjnych i rozwojowych;
  • gdzie szukać informacji o Funduszach Europejskich 2014-2020.

17 stycznia 2017 r., godz. 9.00
Hotel MARIA Sala Marysieńka, ul. Wrocławska 134 b, Wałbrzych

Data publikacji: 03.01.2017
więcej...

Blisko 250 pracodawców zaangażowanych w konsultacje, zorganizowanie 10 spotkań w regionach, poradnik dla przedsiębiorców – to efekty zakończonego właśnie projektu Dolnośląskich Pracodawców – regionalnego związku pracodawców Konfederacji Lewiatan.

Dolnośląscy Pracodawcy wspólnie z partnerami - Małopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan, Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Śląskim Związkiem Pracodawców Prywatnych oraz Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan zakończyli właśnie ponadregionalny projekt pn. ,,Konfederaci- konfederatom. Zwiększenie współpracy organizacji pracodawców z podmiotami niezasiadającymi w komitetach monitorujących”. Był on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jego efektem jest wzmocnienie współpracy między regionalnymi związkami pracodawców Konfederacji Lewiatan z przedsiębiorcami. Dzięki cyklicznym spotkaniom nastąpiła też poprawa relacji pomiędzy ekspertami pełniącymi funkcje członków i zastępców w komitetach monitorujących programów operacyjnych.

Data publikacji: 27.12.2016
więcej...
Konfederacja Lewiatan

W tym roku pracodawcy będą mieli do dyspozycji więcej środków na rozwój kwalifikacji zawodowych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego niż w latach ubiegłych. Dolny Śląsk otrzyma ponad 12 milionów złotych. Jednak dużym wyzwaniem – według Dolnośląskich Pracodawców – będzie efektywne ich wykorzystanie przez powiatowe urzędy pracy. Dolnośląscy Pracodawcy – regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan po raz kolejny włączy się w popularyzowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego na Dolnym Śląsku. Tym razem, eksperci organizacji chcą zwrócić uwagę na efektywną dystrybucję środków z KFS wśród pracodawców, ponieważ w ubiegłym roku trzy Powiatowe Urzędy Pracy w regionie nie wykorzystały w...

Data publikacji: 17.01.2017
więcej...

– Okres rotacji firm audytorskich dla jednostek zainteresowania publicznego powinien być wydłużony do 10 lat, badanie wspólne sprawozdań finansowych w określonych jednostkach, tzw. joint audit, nie powinno być obligatoryjne, a zakaz świadczenia innych usług niż badanie sprawozdań finansowych przez firmy audytorskie oraz jednostki z nimi powiązane będzie barierę dla rozwoju sektora MŚP – uważają we wspólnym stanowisku do projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Konfederacja Lewiatan oraz Pracodawcy RP. Największe kontrowersje wzbudza przyjęta przez Komitet Stały Rady Ministrów poprawka do projektu skracająca okres rotacji firm audytorskich do 5 lat dla jednostek zainteresowania publicznego, czyli największych...

Data publikacji: 16.01.2017
więcej...

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w grudniu 2016 r. o 0,8 proc. r/r, a w stosunku do listopada o 0,7 proc. – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanDwa lata, a właściwie więcej, bo 28 miesięcy deflacji za nami. W 2015 r. ceny spadły w skali roku o 0,9 proc. r/r, w 2016 r. – o 0,6 proc. (w 2014 r. ceny nie zmieniły się r/r). Na tym tle zmiany cen dóbr i usług konsumpcyjnych w grudniu są spektakularne, bowiem wzrosły one o 0,8 proc. r/r. Patrząc na strukturę zmian cen w grudniu można postawić tezę,...

Data publikacji: 13.01.2017
więcej...

kalendarz wydarzeń
współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica