W ramach projektu ,,Atlas dla przedsiębiorców 2014-2020"  Konfederacja Lewiatan realizuje cykl webinariów. Zapraszamy Państwa na pierwsze  z ośmiu wiebinariów, które odbędzie się 11 maja 2017 o godzinie 10.00 z zakresu Podmiotowego finansowania kształcenia i bazy usług rozwojowych.

ATLAS DLA PRZEDSIĘBIORCY 2014-2020" to projekt realizowany przez Konfederację Lewiatan, którego celem jest edukacja przedsiębiorców w zakresie pozyskania wsparcia i realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020 oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności przedsiębiorców w zakresie planowania i realizacji przedsięwzięć w tym zakresie.

Data publikacji: 25.04.2017
więcej...

Pracodawcy z Dolnego Śląska spotkali się w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej we Wrocławiu, aby poznać korzyści wynikające z zatrudniania osób przebywających w zakładach karnych. Praca osadzonych, będąca dla więźniów najlepszą formą readaptacji do życia na wolności, jest coraz częściej doceniana przez pracodawców. Na koniec zeszłego roku na Dolnym Śląsku pracowało 2462 osadzonych.

Temat zatrudniania osadzonych wzbudził duże zainteresowanie wsród przedsiębiorców, a także lokalnych mediów. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z członkiem zarządu Dolnośląskich Pracodawców - Piotrem Ek, którego udzielił dla regionalnej telewizji ECHO24.

Data publikacji: 25.04.2017
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy realizują projekt ,,Wbrew przeciwnościom – aktywni na rynku pracy”, którego celem jest aktywizacja zawodowa oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy poprzez kompleksowe wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników.

Projekt zapewni zainteresowanym pracodawcom pokrycie kosztów subsydiowanego zatrudnienia oraz refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.  Wsparciem będzie objęte także utworzenie stanowisk pracy w formie telepracy.

Wsparcie dla jednego pracodawcy na jednego pracownika może wynieść do 15 000,00 zł.

Data publikacji: 25.04.2017
więcej...
Konfederacja Lewiatan

23 marca br. 28 państw członkowskich podpisało list intencyjny w sprawie udziału w wielkoskalowych projektach mających testować możliwości technologiczne pojazdów współpracujących i autonomicznych (connected and autonomous driving, CAD). Ze strony Polski podpis pod dokumentem złożył Krzysztof Szubert, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji i Pełnomocnik Rządu do spraw Jednolitego Rynku Cyfrowego. List jest dostępny pod adresem: https://mc.gov.pl/aktualnosci/polska–podpisuje–list–intencyjny–w–sprawie–automatycznych–samochodow. Dokument ten można traktować jako kolejny krok na drodze wdrażania nowoczesnych technologii wspomagających transport drogowy. Celem jest budowanie europejskich rozwiązań, które zapewnią wzajemną współpracę zautomatyzowanych systemów przemieszczania się i transportu w całej Unii...

Data publikacji: 28.04.2017
więcej...

24 kwietnia rozpoczęła się III edycja ogólnopolskiego konkursu skierowanego do specjalistów BHP oraz wszystkich zainteresowanych tematyką z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, szkolenia i vouchery na wydarzenia branżowe. Mistrzostwa Kadry BHP są największym konkursem w Polsce popularyzującym tematykę BHP, w którym wzięło już udział ponad 1200 osób. Konkurs skierowany jest do specjalistów BHP, studentów studiów związanych z bezpieczeństwem i higieną w pracy, a także wszystkich innych osób zainteresowanych tą tematyką. Konkursowi patronują najważniejsze instytucje państwowe i media branżowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Wśród nich znajduje się...

Data publikacji: 27.04.2017
więcej...

Stopa bezrobocia na koniec marca 2017 r. wyniosła 8,1 proc., co oznacza spadek o 1,8 pkt proc. rok do roku i 0,4 pkt proc. w stosunku lutego br. Jest to najlepszy wynik od 26 lat. Komentarz Jakuba Gontarka, eksperta z departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan To kolejne dane, które mówią o poprawie sytuacji na ryku pracy. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2017 roku może wynieść mniej niż 8 proc, co zapisał rząd w ustawie budżetowej. Spadek bezrobocia jest efektem ożywienia gospodarczego, a nie zmian w strukturze rynku pracy, tak ważnej dla pracodawców...

Data publikacji: 26.04.2017
więcej...

kalendarz wydarzeń
współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica