Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy

Miasto Wrocław oferuje pomoc finansową dla realizowanych przez partnerstwa naukowo-biznesowe projektów. „Mozart” – bo o tym programie Wrocławskiego Centrum Akademickiego mowa – to wsparcie finansowe dla partnerstw, w których jedną stronę stanowią przedsiębiorcy działający i zatrudniający pracowników na terenie Wrocławia, drugą natomiast pracownicy naukowi. Warunkiem otrzymania przez partnerstwa dofinansowania jest wystąpienie z propozycją projektu. Środki z budżetu miejskiego wesprą najwyżej ocenione pomysły.

Jakie i dla kogo płyną z programu korzyści? Naukowiec zyska nie tylko możliwość zastosowania swojej wiedzy w praktyce, ale dzięki elastycznej formule programu połączy dotychczasowy etat na uczelni z pracą na rzecz partnerskiej firmy. Przedsiębiorca z kolei skorzysta ze specjalistycznej wiedzy naukowca na rzecz swojego rozwoju.

Data publikacji: 28.03.2017
więcej...

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium organizowanym przez Konfederację Lewiatan pn. Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw - szanse, możliwości, sposoby pozyskiwania. Wydarzenie odbędzie się 11 kwietnia 2017r. we Wrocławiu (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Centrum Dydaktyczno-Naukowe, pl. Grunwaldzki 24a, Budynek C3, Sala Rad Wydziałów).

Na seminarium zapraszamy tych przedsiębiorców, którzy:

 • realizowali projekty lub starali się o dofinansowanie UE,
 • są zainteresowani poszerzeniem i uaktualnieniem swojej wiedzy w tym zakresie oraz pozyskaniem dofinansowania UE na realizację nowych projektów.
Data publikacji: 28.03.2017
więcej...

Szanowni Państwo, zapraszamy na bezpłatne szkolenie pn. ,,Zakupy w biznesie. Jak zoptymalizować procesy zakupowe w firmie?” organizowane w ramach Akademii Dolnośląskich Pracodawców. 

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat roli i znaczenia procesów zakupowych w działalności firm MŚP.

Szkolenie poprowadzi między innymi ekspert z Polskiego Stowarzyszenia Menadżerów Logistyki (PSML) – organizacji non profit reprezentującej interesy polskich menedżerów łańcucha dostaw, logistyki i zakupów.

10 kwietnia 2017, godz. 16.00
ul. Szczawieńska 2, Szczawno - Zdrój (koło Wałbrzycha)

Data publikacji: 27.03.2017
więcej...

Szanowni Państwo, zapraszamy firmy zrzeszone w Dolnośląskich Pracodawcach na spotkanie na temat: „Praca więźniów - remedium na rynku pracy” organizowane w ramach Klubu Dolnośląskich Pracodawców dnia 6 kwietnia 2017r. we Wrocławiu. W odpowiedzi na sygnalizowane coraz częściej trudności związane z deficytem pracowników na rynku pracy Dolnośląscy Pracodawcy wraz z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej we Wrocławiu organizują spotkanie, podczas którego  przedstawione zostaną Państwu  możliwości i korzyści dla pracodawców, jakie wynikają z zatrudniania osób przebywających w zakładach karnych. Po części merytorycznej spotkania zaprosimy Państwa na poczęstunek i rozmowy w kuluarach.

6 kwietnia 2017r., godz. 17.00
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu,
ul. Kleczkowska 35, Wrocław

Data publikacji: 24.03.2017
więcej...

Zapraszamy na konferencję organizowaną przez firmę Petra Consulting - zrzeszoną w Dolnośląskich Pracodawcach pt: ,,Kwalifikacje zawodowe dla rynku pracy – wyzwania i źródła finansowania". Wydarzenie będzie okazją do nawiązania kontaktów biznesowych oraz wymiany doświadczeń. Dolnośląscy Pracodawcy objęli patronat nad konferencją.

28 marca 2017r., godz. 9.30-15.00
Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, Wałbrzych

Data publikacji: 22.03.2017
więcej...

Tylko 30 wniosków złożyli przedsiębiorcy w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF). Dolnośląscy Pracodawcy wskazują, że powodem niewielkiego zainteresowania konkursem była ograniczona promocja tego naboru oraz restrykcyjne zasady konkursu.

- Są to specyficzne konkursy, skierowane do tych firm, które mają już wysoki potencjał do tego, by rozwijać swoją działalność na rynkach zagranicznych, albo chcą się do tego procesu we właściwy sposób przygotować. Dlatego, tak ważna jest efektywna promocja, dzięki której informacje o konkursach dotrą do zainteresowanych przedsiębiorców -  tłumaczy Artur Mazurkiewicz, prezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców.

Data publikacji: 20.03.2017
więcej...

Wprowadzenie zezwolenia sezonowego czy modyfikacja tzw. systemu oświadczeniowego  sformalizuje procedurę zatrudniania cudzoziemców. Wątpliwości budzi również  przyznanie ministrowi pracy prawa do wprowadzania, w drodze rozporządzenia, rocznych limitów zezwoleń na pracę wydawanych przez wojewodów, zezwoleń sezonowych oraz rejestrowanych oświadczeń – uważa Konfederacja Lewiatan, oceniając projekt ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Data publikacji: 15.03.2017
więcej...

Do 20 mln zł wsparcia dla firm na projekty wdrażające wyniki prac badawczo-rozwojowych przewiduje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach dwóch konkursów. Jeden z nich poświęcony jest elektromobilności. W sumie PARP ma do rozdysponowania 800 mln zł. W ruszającym naborze Agencja wprowadziła szereg usprawnień, ułatwiając procedurę konkursową i stosując łagodniejsze kryteria oceny innowacyjności projektów.

Data publikacji: 15.03.2017
więcej...

Serdecznie zapraszamy na jedyne w Europie Prestiżowe Forum Biznesowe - POLAND AFRICA BUSINESS (PAF) FORUM w temacie przewodnim ,,Ekspansja i rozwój możliwości biznesowych poprzez współpracę handlową  i partnerstwo; droga na rynki Afrykańskie”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 30-31 marca 2017r. w Warszawie. POLAND AFRICA BUSINESS FORUM jest strategiczną platformą handlową do współpracy i partnerstwa oraz miejscem spotkań prezesów i przedsiębiorców z krajów afrykańskich i z Polski.

"Jutro należy do ludzi którzy przygotowują się na nie już dzisiaj"

 • 350 uczestników z Polski oraz 10 krajów afrykańskich
 • Szansa na nawiązanie bezpośrednich relacji biznesowo-handlowych
 • Dostęp do platformy z ponad 1000 przedsiębiorców z Afryki
Data publikacji: 13.03.2017
więcej...

Na spotkaniu  ,,Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw - szanse, możliwości, sposoby pozyskiwania" zorganizowanym w ramach projektu ,,ATLAS DLA PRZEDSIĘBIORCY 2014-2020" współfinansowanego ze środków EFS, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 przedsiębiorcy mieli okazję od praktycznej strony zgłębić temat zasad wsparcia i źródła finansowania w latach 2014-2020. Spotkanie miało charakter warsztatów, a jego uczestnicy pracowali w grupach nad przygotowaniem własnego pomysłu na innowacyjny produkt, usługę, innowacyjną zmianę procesową bądź organizacyjną. Kolejno pomysły projektów były konsultowane z ekspertkami prowadzącymi szkolenie.

Data publikacji: 10.03.2017
więcej...

Prezydent Konfederacji Lewiatan - Henryka Bochniarz i Dyrektor Generalny Konfederacji - Lech Pilawski 3 marca 2017r. odwiedzili Uniwersytet Wrocławski. Na zaproszenie Uniwersytetu, spotkali się tam ze studentami i doktorantami Uniwersytetu oraz władzami uczelni. Dolnośląscy Pracodawcy – regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan uczestniczyli w spotkaniach, włączając się w rozmowy na temat wzmocnienia współpracy między środowiskiem akademickim a biznesem. 

Data publikacji: 07.03.2017
więcej...

Zapraszamy Państwa na Międzynarodowe Forum Lean Management, które wprowadzi Państwa w świat uporządkowanych, oszczędnych i racjonalnych procesów. Dolnośląscy Pracodawcy są partnerem tego wydarzenia. Praktykom Lean Management zamierzamy dostarczyć najlepsze przykłady dobrych praktyk. Ekspertom i menedżerom proponujemy przestrzeń wymiany doświadczeń i inspiracji nowymi rozwiązaniami w obszarze budowania kultury Lean. 

9-10  marca 2017r., Multikino Arkady Wrocławskie, Wrocław

 

Data publikacji: 06.03.2017
więcej...

Informujemy,  że rozpoczęły się nabory wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r.  Przygotowaliśmy dla Państwa informację o terminach przyjmowania wniosków w poszczególnych urzędach. Dalsze informacje w sprawie kolejnych naborów będziemy przekazywać Państwu na bieżąco.

 

Data publikacji: 02.03.2017
więcej...

Efektywna aktywizacja osób bezrobotnych prowadzona przez prywatne agencje zatrudnienia ma zostać ograniczona, na co wskazuje plan wydatków Funduszu Pracy na 2017r. Plan wydatków na 2017r. nie przewiduje bowiem wystarczających środków finansowych na realizację kolejnych projektów, mimo że zlecanie działań aktywizacyjnych podmiotom niepublicznym okazało się być skutecznym narzędziem w procesie przywracania bezrobotnych na rynek pracy.

Dolnośląscy Pracodawcy w odpowiedzi na głosy pracodawców, zwrócili się z prośbą o postawienie problemu pod obrady Zespołu do spraw rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego.

Data publikacji: 27.02.2017
więcej...

Prace Komisji Europejskiej nad stworzeniem Jednolitego Rynku Cyfrowego weszły w decydującą fazę. Co czeka polskich przedsiębiorców, którzy myślą o podboju rynków państw Unii Europejskiej? Jaki wpływ na ich sukces będzie miała umiejętność wykorzystywania technologii cyfrowych?

Dzięki temu przewodnikowi dowiesz się:

 • co to jest gospodarka cyfrowa,
 • na czym będzie polegał Jednolity Rynek Cyfrowy,
 • w jakich obszarach działalności gospodarczej można się spodziewać zmian przepisów,
 • jakie szanse dla rozwoju biznesu powstaną w wyniku zniesienia kolejnych barier w ramach rynku wewnętrznego UE,
 • jakie technologie cyfrowe można wykorzystać, by zwiększyć sprzedaż,
 • na co trzeba szczególnie uważać, sprzedając z wykorzystaniem technologii cyfrowych na rynku wewnętrznym UE, przede wszystkim w odniesieniu do danych osobowych klientów oraz odpowiedzialności posprzedażowej.
Data publikacji: 22.02.2017
więcej...

kalendarz wydarzeń
współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica