Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy
Praca więźniów – remedium na rynku pracy?

Pracodawcy z Dolnego Śląska podczas spotkania w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej we Wrocławiu mieli okazję poznać korzyści wynikające z zatrudniania osób przebywających w zakładach karnych. Praca osadzonych, będąca dla więźniów najlepszą formą readaptacji do życia na wolności, jest coraz częściej doceniana przez pracodawców. Na koniec zeszłego roku na Dolnym Śląsku  pracowało 2462 osadzonych.

W odpowiedzi na sygnalizowane coraz częściej trudności związane z deficytem pracowników na rynku pracy Dolnośląscy Pracodawcy – regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan wraz z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej we Wrocławiu zorganizowali spotkanie na temat: „Praca więźniów - remedium na rynku pracy”. Dzięki spotkaniu przedsiębiorcy przekonali się o licznych korzyściach, jakie zyskują przy zatrudnianiu osadzonych. W spotkaniu uczestniczył m.in. Dyrektor Okręgowej Służby Więziennej we Wrocławiu, płk Tomasz Raczyk.

Zatrudniony skazany nie staje się pracownikiem w rozumieniu Kodeksu Pracy, ale zatrudniany jest na podstawie skierowania. Pracodawca nie wiąże się więc z zatrudnionym osadzonym umową o pracę, ma możliwość uzyskania zwrotu w formie ryczałtu minimum 20% (a już w najbliższych miesiącach 40%) wypłacanego  wynagrodzenia brutto, nie opłaca składek zdrowotnych, ani zasiłku za choroby niezwiązane z wypadkiem przy pracy. Ponadto istnieje możliwość przeszkolenia skazanych w pożądanych przez przedsiębiorcę zawodach, otrzymania dotacji oraz nieoprocentowanych pożyczek.

- Coraz częściej pracodawcy sygnalizują kłopoty z zatrudnieniem, oczekują wsparcia, ponieważ braki pracowników uniemożliwiają normalne funkcjonowanie przedsiębiorstw. Szansą dla pracodawców w znalezieniu kadry może okazać się zatrudnianie osób skazanych przebywających w zakładach karnych. Nie jest to rozwiązanie popularne, a pracodawcy często bezpodstawnie obawiają się przebywania takich osób na terenie ich zakładu. Rozwiązanie to może jednak przynieść pracodawcom wiele korzyści. Przedsiębiorcy nie zdają sobie z tego sprawy, nie wiedzą na jakich zasadach organizowane jest zatrudnienie osadzonych i nie znają zalet jego wdrożenia w firmie  – mówi prezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców, Artur Mazurkiewicz.

Służba Więzienna podejmuje szereg inicjatyw mających na celu zachęcenie potencjalnych pracodawców do zatrudniania osadzonych.  Według OISW we Wrocławiu postrzeganie zatrudnienia  w takiej perspektywie nie jest wyrazem idealistycznego podejścia, lecz świadczy o nowoczesności systemu penitencjarnego.


ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ

Data publikacji: 14.04.2017
...powrót

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica