Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy
Dialog na rzecz pozytywnych zmian na rynku pracy

Po raz kolejny pracodawcy z regionu Dolnego Śląska spotkali się, aby porozmawiać o rynku pracy. Dnia 28 października br. we Wrocławiu odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne Dolnośląskich Pracodawców pn. ,,Porozmawiajmy o rynku pracy” połączone z debatą, w której  uczestniczyli pracodawcy z naszego  regionu oraz wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Bartosz Kotecki.

Nawiązywanie dialogu inicjuje pozytywne zmiany. Dlatego też podczas spotkania odbyła się debata, podczas której próbowaliśmy odnaleźć odpowiedź na pytanie: Jak zwiększyć zaangażowanie pracodawców w dialog na rzecz rozwoju rynku pracy? Pracodawcy zastanawiali się ponadto w jaki sposób wesprzeć zatrudnienie w firmach MŚP, z którym jest obecnie  duży problem, oraz jak wspomagać rozwój kompetencji zawodowych w ramach funduszy europejskich.

Obecna sytuacja na rynku pracy stanowi dla pracodawców duże wyzwanie. Problemy wynikające ze strukturalnego niedopasowania popytu i podaży pracy, bariery w dostępie do rozwiązań dofinansowujących  kształcenie zawodowe,  trudności w tworzeniu nowych miejsc pracy, ograniczenia związane
z angażowaniem pracodawców w konsultacje społeczne – to jedne z wielu przeszkód, nad którymi należy wspólnie pracować.

- Obecnie na rynku pracy ciężko pozyskać i utrzymać pracownika,  stanowi to wyzwanie dla wielu firm.  Powinniśmy  szukać sposobów na tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy, rozwijać zaangażowanie zespołu, wspomagać rozwój kompetencji zawodowych pracowników. Potrzebna jest jednak stała wymiana informacji, popularyzowanie dobrych praktyk w tym obszarze oraz korzystanie z rozwiązań w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy i kształcenia zawodowego finansowanych ze środków unijnych – mówił Marcin Kowalski, wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców - regionalnego związku pracodawców Konfederacji Lewiatan .

Spotkanie konsultacyjne zostało zorganizowane w związku z realizacją  przez Dolnośląskich Pracodawców projektu ,,Konfederaci – konfederatom. Zwiększenie współpracy organizacji pracodawców z podmiotami niezasiadającymi w komitetach monitorujących” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zobacz prezentacje ze spotkania:


Prezentacja 1
Informacje o realizowanym projekcie ,,Konfederaci – konfederatom. Zwiększenie współpracy organizacji pracodawców z podmiotami niezasiadającymi w komitetach monitorujących”

Prezentacja 2
Rola organizacji pracodawców w działaniach na rzecz dolnośląskiego rynku pracy

Prezentacja 3
Rozwiązania wspomagające rozwój kompetencji zawodowych pracowników w ramach RPO WD

 

Zobacz fotorelację ze spotkania

 

 

Więcej informacji o realizowanym projekcie

Data publikacji: 03.11.2016
...powrót

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica