Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy
Apel Dolnośląskich Pracodawców o przyjazny dla przedsiębiorców model dystrybucji preferencyjnych pożyczek

Dolnośląscy Pracodawcy zwrócili się do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o zorganizowanie spotkania konsultacyjnego na temat modelu wykorzystania środków z instrumentu inżynierii finansowej z programu JEREMIE (Dolnośląski Fundusz Powierniczy) z udziałem przedstawicieli funduszy pożyczkowych oraz regionalnych organizacji zrzeszających przedsiębiorców MŚP (organizacje pracodawców, izby gospodarcze).

Związek z dużym niepokojem obserwuje, że w prace i  konsultacje na temat zapewnienia ciągłości finansowania usług dla przedsiębiorstw MŚP na dolnośląskim rynku nie są włączeni przedstawiciele partnerów społecznych, którzy reprezentują małe i średnie przedsiębiorstwa na Dolnym Śląsku.

Zdaniem Dolnośląskich Pracodawców w konsultacje powinni być zaangażowane również reprezentatywne organizacje, które znają dokładne potrzeby sektora MŚP, wiedzą, jakie bariery formalno-prawne występują w dostępie do finansowania rozwoju przedsiębiorczości w regionie.

Poza tym, tego typu organizacje zrzeszające lokalnych pracodawców mogą wpływać bezpośrednio na zwiększenie wiedzy i świadomości samych właścicieli przedsiębiorstw o korzyściach płynących              z korzystania z preferencyjnych instrumentów zwrotnych w Województwie Dolnośląskim. Ich rola może być bardzo ważna w przyszłym systemie dystrybucji preferencyjnych pożyczek.

Dolnośląscy Pracodawcy zaapelowali do Pana Marszałka, aby w gronie przedstawicieli regionalnych funduszy pożyczkowych oraz partnerów społecznych wypracować i uzgodnić merytoryczny kształt przyszłego modelu wsparcia opartego na instrumentach inżynierii finansowej (z poprzedniego okresu 2007-2013) adresowanego do lokalnych firm z sektora MŚP.

Data publikacji: 03.12.2015
...powrót

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica