Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy
Największe wydarzenie publiczne na rzecz europejskiego rozwoju z udziałem Dolnośląskich Pracodawców

The OPEN DAYS | Europejski Tydzień Regionów i Miast

Regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan ,,Dolnośląscy Pracodawcy” reprezentowany przez Artura Mazurkiewicza – Prezesa Zarządu, uczestniczył jako pierwszy i jako jedyny spośród organizacji biznesu Dolnego Śląska w wyjątkowym wydarzeniu na skalę europejską - the OPEN DAYS.

Przedstawiciel Konfederacji Lewiatan i Dolnośląskich Pracodawców - Artur Mazurkiewicz został zaproszony przez BUSINESSEUROPE, największą organizację pracodawców w Europie, do udziału  w panelu „Capacity building for social partners – enhancing the contribution of workers and employers organisations to modernising Europe”, poświęconym dialogowi społecznemu i budowaniu potencjału partnerów społecznych w Europie. Przedstawił istotne z punktu widzenia organizacji pracodawców postulaty, których realizacja zwiększyłaby  udział tych organizacji w procesie zarządzania i wdrażania polityk UE, wzmacniając jednocześnie  zasadę partnerstwa.

Każdy z prelegentów miał  okazję do przedstawienia się i udzielenia odpowiedzi na zadawane przez prowadzącego pytania. Tematami podjętymi podczas spotkania były m.in. realizacja przez partnerów społecznych projektów oraz współpraca partnerów społecznych z administracją.

W trakcie wystąpienia  Artur Mazurkiewicz nawiązał do potrzeby skuteczniejszego wykorzystywania zasady partnerstwa w ramach prac Komitetów Monitorujących oraz działania grup roboczych. Wskazał również  na szereg barier związanych z budowaniem potencjału partnerów społecznych w regionie.

- Przedstawiłem sytuację z naszej perspektywy, sygnalizując jednocześnie duży problem pojawiający się  w regionach, związany z postrzeganiem partnerów społecznych przez administrację. Zaznaczyłem przy tym, że o ile na szczeblu krajowym relacje te są już powoli regulowane i rola partnerów społecznych w  procesie wdrażania polityki spójności jest zauważalna i doceniana, o tyle na szczeblu regionalnym już  niekoniecznie  – wyjaśnia Artur Mazurkiewicz, Prezes Zarządu Dolnośląskich Pracodawców.

- W temacie współpracy pomiędzy administracją a partnerami społecznymi, zająłem stanowisko, zgodnie z którym organizacje pracodawców powinny współpracować z administracją i zabiegać o swoje prawa. Między potencjałem administracji a partnerów społecznych zauważalna jest duża dysproporcja. Organizacje pracodawców w swoich działaniach w zakresie informowania i świadczenia doradztwa w dziedzinie funduszy unijnych nie są bowiem wspierane środkami pomocy technicznej, które adresowane są głównie do administracji publicznej. Pomimo posiadania eksperckiej wiedzy i doświadczenia czerpanego z codziennego funkcjonowania w obszarze biznesu, potencjał ten nie jest w pełni wykorzystywany - dodaje.

Komisja Europejska zobowiązała się dać nowy impuls dla rozwoju dialogu społecznego na poziomie krajowym i regionalnym. Partnerzy społeczni mogą bowiem odegrać kluczową rolę w zarządzaniu i wdrażaniu polityk UE, jednak potrzebują możliwości – wspierania ich potencjału, aby to zrobić. W ocenie Komisji Europejskiej należy wobec tego m.in.  bardzo poważnie wziąć pod rozwagę ideę finansowania z pomocy technicznej pewnych działań partnerów społecznych.

Na podsumowanie panelu podkreślona została potrzeba organizowania takich spotkań, ponieważ są one niezmiernie ważne dla umocnienia zaangażowania partnerów społecznych we wdrażaniu unijnej polityki spójności. Wydarzenia takie jak te, pozwalają na efektywną realizację i precyzowanie wytycznych i przepisów w zakresie zasady partnerstwa  w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

 

The OPEN DAYS  – European Week of Regions and Cities

OPEN DAYS to coroczne czterodniowe wydarzenie w Brukseli, podczas którego urzędnicy reprezentujący regionalne i miejskie organy administracji, a także eksperci i pracownicy naukowi mogą wymieniać się dobrymi praktykami i wiedzą ekspercką w dziedzinie rozwoju regionalnego   i miejskiego. Jest to również uznana platforma komunikacji politycznej w sprawie rozwoju polityki spójności UE.

BUSINESSEUROPE

Konfederacja Lewiatan jako jedyna polska organizacja pracodawców jest członkiem BUSINESSEUROPE. Podstawowe priorytety działania BUSINESSEUROPE obejmują m.in. reprezentowanie interesów przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz innych instytucji europejskich. BUSINESSEUROPE dąży do stałej współpracy z oficjalnymi instytucjami, studiuje bieżące problemy, i uzgadnia wspólne stanowiska zawsze na poziomie ogólnym, horyzontalnym.

 


 

Data publikacji: 16.10.2015
...powrót

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica