Aktualności » Konfederacja Lewiatan
Dolnośląskie organizacje pracodawców wypracowują mechanizm zarządzania funduszem szkoleniowym

Cztery reprezentatywne organizacje pracodawców z Dolnego Śląska od stycznia br zaczęły tworzyć model współzarządzania zakładowym funduszem szkoleniowym dla firm z sektora MŚP. Model jest testowany w projekcie unijnym realizowanym przez Sudecki Związek Pracodawców w partnerstwie z Forum Aktywności Lokalnej pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W Polsce jest realizowanych tylko pięć takich projektów pilotażowych. Zakładowy fundusz szkoleniowy to opłacalna metoda podniesienia i rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników. Fundusz szkoleniowy może założyć każdy pracodawca, niezależnie od wielkości zatrudnienia,  czy zasięgu działania. Może także być powołany przez większą liczbę pracodawców; wówczas tworzenie i korzystanie z niego odbywa się w drodze porozumienia. Podczas wyjazdowych warsztatów w Niemczy ustalono, jak docelowo powinien wyglądać zakładowy fundusz szkoleniowy. Uczestnikom spotkania udało się wypracować wstępną koncepcję współzarządzania zakładowym funduszem przez reprezentatywne organizacje pracodawców. Był to jeden z wymogów konkursu PARP, aby przetestować, jak związki pracodawców wspierają przedsiębiorców w identyfikacji potrzeb szkoleniowych, planowania rozwoju zasobów ludzkich oraz organizacji szkoleń. – Mechanizm musi być na tyle uniwersalny, że po ustaniu wsparcia pracodawca będzie bardziej skłonny do podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych w przyszłości – wyjaśnia Marcelina Palonek, Koordynatorka projektu i Dyrektor Biura SZP  W procesie wypracowania mechanizmu uczestniczyły przedstawicielki Sudeckiego Związku Pracodawców (Konfederacja Lewiatan), Forum Aktywności Lokalnej (partner projektu), oraz Związku Pracodawców Polska Miedź (Pracodawcy RP), Związku Pracodawców Ziemii Jaworskiej (Konfederacja Lewiatan) i Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej (Związek Rzemiosła Polskiego). Głównym celem Projektu jest wzrost liczby mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu Dolnego Śląska, które utworzą i wykorzystają FUNDUSZ SZKOLENIOWY przy wsparciu partnerów społecznych i realizując wypracowany w Projekcie mechanizm. Wsparciem docelowo zostanie objętych 15 firm. Projekt trwa od listopada 2013 do końca 2014 roku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   

Źródło: PKPP Lewiatan

Data publikacji: 26.02.2014
...powrót
kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica