Aktualności » Konfederacja Lewiatan
Jak pozyskać finansowanie z Planu Inwestycyjnego KE? Znamy szczegóły

Zaledwie tydzień po wizycie wiceprzewodniczącego Katainena w Konfederacji Lewiatan, Komisja Europejska zorganizowała zamknięte spotkanie dla przedstawicieli sektora prywatnego. Jego celem było zaktualizowanie informacji nt. toczących się prac nad Planem Inwestycyjnym oraz uzyskanie opinii zainteresowanych o proponowanych rozwiązaniach. Komisja wyjaśniła, że priorytetowo traktować będzie następujące sektory: I.             Wiedza i Gospodarka Cyfrowa a)            R&D i innowacje b)           Infrastruktura ICT II.            Unia Energetyczna a)            Sieci energetyczne i produkcja b)           Efektywność energetyczna III.          Transport a)            Projekty długodystansowe b)           Węzły multimodalne c)            Transport urbanistyczny d)           Nowe technologie w transporcie IV.          Infrastruktura Społeczna a)            Kapitał ludzki, edukacja, szkolenia b)           Zdrowie c)            Infrastruktura urbanistyczna (np. budownictwo socjalne) V.           Środowisko i zasoby a)            Zasoby naturalne i efektywność zasobów b)           Walka ze zmianami klimatu i ochrona środowiska Z kolei kryteria wyboru projektów kwalifikowalnych do wsparcia z funduszu EFSI zostaną określone szczegółowo w umowie pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) a KE, oraz w wytycznych inwestycyjnych EBI. Już teraz można się jednak spodziewać się, że będą one w dużej mierze opierały się na istniejącej procedurze EBI, najpewniej z uwzględnieniem szerszego zakresu projektów i wymogami szczególnymi, jak np. realizacja polityk UE. KE zwróciła także uwagę, że EFSI (instrument finansowania), European Investment Advisory Hub (pomoc techniczna) i portal (tzw. Investment Project Portal), na którym umieszczane będą projekty proponowane inwestorom, traktować należy jak trzy niezależne instrumenty Planu Inwestycyjnego. Wciąż toczą się dyskusje o tym, jakie informacje powinny zostać udostępnione na „fiszce projektowej. Chodzi o zapewnienie przejrzystości i ułatwienie analizy potencjalnym inwestorom. Zainteresowane firmy zachęcamy do zabrania głosu w tej sprawie – kontakt atrzop@konfederacjalewiatan.pl. Szczegółową notatkę ze spotkania znajdą Państwo tutaj.

Źródło: PKPP Lewiatan

Data publikacji: 05.05.2015
...powrót
kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica