Aktualności » Konfederacja Lewiatan
Prawo Zamówień Publicnzych- projekty ustaw do konsultacji

Konsultujemy projekty ustaw: 1.     projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych; 2.     projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi; Projekty stanowią wdrożenie do polskiego porządku prawnego trzech dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady: 1.     2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65); 2.     2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243); 3.     2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 1). Projekty zostały skierowane do uzgodnień i konsultacji publicznych oraz upublicznione na stronach Urzędu Zamówień Publicznych i Rządowego Centrum Legislacji wraz z uzasadnieniami, OSR, załącznikami do OSR–ów, opinią Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, tabelami zgodności i pismami przewodnimi. Źródło: 1.     Urzędu Zamówień Publicznych: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;3155 ihttp://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;3156. 2.     Rządowego Centrum Legislacji: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12271652  ihttp://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12271654;   Prosimy członków o przesyłanie uwag do przedmiotowych projektów ustaw do 14 maja 2015 r. dswierblewska@konfederacjalewiatan.pl

Źródło: PKPP Lewiatan

Data publikacji: 29.04.2015
...powrót
kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica