Aktualności » Konfederacja Lewiatan
Pracodawcy proponują zmiany na rynku aptecznym

Wyłączenie spod zakazu reklamy aktywności aptek jako placówek ochrony zdrowia publicznego, transparentność cen, zwiększenie dostępności leków refundowanych poprzez zmianę wysokości i sposobu wyliczania urzędowej marży detalicznej, czy wykorzystanie potencjału aptek internetowych – proponują autorzy raportu „Wyższa dostępność, niższe ceny. Wskazówki i postulaty dotyczące eliminacji barier na rynku aptecznym, który powstał na zlecenie Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET i Konfederacji Lewiatan. W raporcie, którego autorem jest kancelaria prawna Tomasik Jaworski Spółka Partnerska, wskazuje się na liczne bariery, które utrudniają prowadzenie aptek i rozwój detalicznego rynku farmaceutycznego. Większość z nich można wyeliminować bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów z budżetu państwa. Potrzebna jest jednak odrobina dobrej woli ze strony rządu i parlamentu. Konieczna jest racjonalizacja wydatków publicznych i skrócenie kolejek w szpitalach poprzez uwzględnienie farmaceutów i aptek w strukturze systemu opieki zdrowotnej. Niezbędne jest finansowanie ze środków publicznych procedur profilaktycznych i zdrowotnych, których realizatorem byłyby apteki, szczególnie chodzi o opiekę farmaceutyczną. Farmaceuci powinni otrzymać uprawnienia do wystawiania recept na określone leki, dla pewnych grup pacjentów, np. przewlekle chorych.Doprecyzowania wymaga także przepis o zakazie reklamy aptek. Miałby on dotyczyć wyłącznie działań prowadzonych poza lokalem apteki i odnoszących się do leków lub wyrobów medycznych. Wyraźnie trzeba określić jakie zachowania nie uważa się za reklamę. Obowiązujący zakaz reklamy aptek, w praktyce uniemożliwia też efektywne funkcjonowanie aptek internetowych.Autorzy raportu proponują umożliwienie wymiany informacji pomiędzy lekarzami i aptekami na temat stosowanej przez pacjenta farmakoterapii. Do tego potrzebna jest zmiana przepisów dotyczących ochrony danych przetwarzanych w ramach świadczonych przez aptekę usług farmaceutycznych oraz zapewnienie gwarancji ich ochrony. Konieczna jest również zmiana sposobu wyliczania i wysokości urzędowej marży detalicznej. Powinna ona uwzględniać rzeczywiste koszty funkcjonowania apteki w związku z zapewnieniem dostępności do leków refundowanych. Jednym z możliwych rozwiązań jest wprowadzenie jednolitej opłaty dyspensyjnej.Zdaniem autorów raportu należy zrezygnować ze zbędnych wymogów lokalowych, takich jak prowadzenie apteki wyłącznie na parterze czy konieczności posiadania dwóch odrębnych wejść. A także dopuścić możliwość realizacji leków recepturowych poprzez współpracę z aptekami dysponującymi stosowną infrastrukturę lokalową lub certyfikowanymi laboratoriami. Raport dostępny jest na stronie www.pharmanet.org.plKonfederacja Lewiatan 

Źródło: PKPP Lewiatan

Data publikacji: 27.04.2015
...powrót
kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica