Kompendium wiedzy dot. COVID-19
Wyjaśnienia MFiPR do specustawy funduszowej

W związku z wieloma pytaniami i różną interpretacją przez instytucje udzielające wsparcia z funduszy unijnych zapisów Ustawy dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało wyjaśnienia do tych przepisów.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało zbiór wyjaśnień do przepisów wprowadzonych Ustawą dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Jak czytamy w przedmowie tego materiału resort funduszy, mając świadomość w jakiej sytuacji - nie ze swojej winy - znaleźli się wnioskodawcy i beneficjenci realizujący projekty ze środków europejskich, wprowadził do porządku prawnego szczególne i nadzwyczajne rozwiązania prawne. Umożliwiają one podejmowanie działań niwelujących negatywny wpływ pandemii na wdrażanie i realizację programów operacyjnych, uelastyczniają procedury oraz pozwalają - pomimo zaistniałych trudności - pomyślne dokończenie realizacji zaplanowanych w projektach działań. Szczególną troską objęte zostały projekty, których realizacja w pełnym zakresie nie będzie możliwa. W ustawie przewiane zostały niezbędne mechanizmy pomocowe dla beneficjentów, aby mogli oni kontynuować swoją podstawową działalność i by nie stracili szansy na dofinansowanie kolejnych przedsięwzięć.

Samo prawo uelastyczniające realizację projektów to zdecydowanie krok we właściwym kierunku. Niemniej jednak do Konfederacji docierają głosy, że przepisy ustawy są różnie interpretowane przez instytucje udzielające wsparcia unijnego. Wierzymy, że przygotowane przez MFiPR wyjaśnienia pomogą w rozwikłaniu niejasności i wesprą beneficjentów w korzystaniu z praw, które przysługują im na mocy ustawy

Materiał dostępny na stronie Dolnośląskich Pracodawców - KLIKNIJ W LINK

/upload/upload/Zbi_r_interpretacji_specustawa_funduszowa_maj_20_05_14%281%29.pdf

Data publikacji: 19.05.2020
...powrót

 

 

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica