Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan na Dolnym Śląsku

W dniach 26-27.03.2015r. obradowała Rada Regionów Konfederacji Lewiatan- kolegialny organ działający od stycznia 2013 roku celem wzmocnienia pozycji i znaczenia Związków Regionalnych i Branżowych w województwach, a także zapewnienia reprezentowanym pracodawcom, w szczególności z sektora MŚP, efektywniejszego wpływu na regulacje gospodarcze oraz politykę gospodarczą władz krajowych. Rada odbyła się w Kowarach k. Karpacza w hotelu  Jelenia Struga Spa Resort, a jej organizatorami byli Dolnośląscy Pracodawcy oraz Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska.

Radę Regionów, na której obecni byli reprezentanci Związków zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan z całej Polski, zarówno członkowie zarządów jak i dyrektorzy biur wraz z pracownikami, otworzył i poprowadził Przewodniczący Prezydium Rady Regionów - Tomasz Tworek. Tytułem wprowadzenia do części merytorycznej obrad było przedstawienie głównych priorytetów funkcjonowania Konfederacji, aktualnie prowadzonych przez nią działań i problemów, którymi się zajmuje. 
 
 
Tematami przewodnimi  pierwszego spotkania Rady były:
  •   zmiany w ustawodawstwie m.in. nowelizacja ustawy o dialogu społecznym
  •   bazy danych związków regionalnych, zasady ich przekazywania i pojawiające się w związku z tym kontrowersje 
  •   komitety monitorujące jako kluczowe narzędzie wpływu na system wdrażania funduszy unijnych oraz na bieżącą politykę instytucji w tym zakresie
Kolejnym etapem spotkania była dyskusja dotycząca bieżących wyzwań i nowych inicjatyw rozwojowych z podziałem na dwie grupy -  prezesów oraz dyrektorów, podczas której uczestnicy mieli okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń w celu wypracowania najskuteczniejszych praktyk m.in. w kwestii kanałów komunikacji (rosnąca rola mediów społecznościowych), czy też wspólnych dla Związków obszarów aktywności, np. takich jak dialog społeczny w regionie. 
 
Następnego dnia obrady Rady Regionów skupiły się na temacie wspólnych projektów z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020- programu, przeznaczeniem którego jest zapewnienie wzrostu  poziomu zatrudnienia oraz spójności społecznej, a także poprawa funkcjonowania administracji publicznej.  Uczestnictwo w Radzie Regionów uprzyjemniła piękna lokalizacja hotelu tuż przy lesie, wspólna kolacja oraz główna atrakcja wieczoru - zwiedzanie sztolni kowarskich. 
 
 
Rada była doskonałą okazją do omówienia fundamentalnych dla Związków i zrzeszonych w nich członków zagadnień, a także do polepszenia współpracy pomiędzy Konfederacją, a zrzeszonymi w jej ramach Związkami oraz między samymi związkami, dając im możliwość wymiany poglądów, opinii, cennych doświadczeń i fachowej wiedzy. Ekspertami Rady byli m.in. Jakub Wojnarowski - zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan, Małgorzata Lelińska – wicedyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Konfederacji, Paweł Kaczmarczyk- dyrektor Departamentu Rozwoju Organizacji.
 
 

Więcej zdjęć z wydarzenia w naszej GALERII ZDJĘĆ

 

Data publikacji: 31.03.2015
...powrót

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica