Członkostwo » Członkowie Dolnośląskich Pracodawców » BHP
EKO – LAB Sp. z o. o.

Firma świadczy kompleksowe usługi związane z pomiarami i analizą czynników szkodliwych występujących na stanowiskach pracy, emisji i pyłów i gazów go powietrza atmosferycznego, analizy fizykochemicznej wód i ścieków.

Misją firmy jest świadczenie naszym klientom najwyższej jakości usług, budowanie pewności i zaufania dla naszej organizacji, oraz zapewnienie wiarygodności co do wyników realizowanych przez nas zleceń. Chcielibyśmy, aby wyniki naszej pracy stały u podstaw zmian mających wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa pracy, a także bezpieczeństwa środowiska naturalnego.

Posiadamy nowoczesne, dobrze wyposażone laboratorium oraz zespół wykwalifikowanych pracowników, których zaangażowanie prowadzi do realizacji postawionych przez nas celów i wypełniania misji naszej organizacji.

Posiadamy Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 940 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Wykonujemy m.in. następujące badania i analizy techniczne:

  • pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych emitowanych do środowiska przez instalacje technologiczne i instalacje ze spalania paliw
  • pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia a w szczególności pomiary stacjonarne lub dozometrycznie pyłów gazów i substacji chemicznych, a zależności od rodzaju wykonywanej pracy, oznaczanie wolnej krystalicznej krzemionki
  • pomiary hałasu na stanowiskach pracy
  • dobór ochronników słuchu
Data publikacji: 01.09.2013
...powrót

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica